Vuxenutbildning

V: ”SFI-peng skulle leda till mer betygsfusk”

NY Daniel Riazat V

Daniel Riazat, riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet i Vänsterpartiet, svarar på Skolvärldens frågor.

Vänsterpartiet vill att staten ska ha huvudansvar för komvux och ser sfi-peng som en farlig väg att gå.
Enligt partiet skulle en resultatbaserad sfi-peng innebära att betygsfusket ökar.

Daniel Riazat, riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet i Vänsterpartiet, svarar på Skolvärldens frågor:

Bör staten ha ett huvudansvar för komvux?

– Ja. Vänsterpartiet anser att staten ska ha ett huvudansvar för hela skolväsendet, inklusive komvux.

Är det bra att 40 procent av komvux är utlagd entreprenad hos privata utbildningsföretag?

– Nej. Tyvärr tar en del privata koncerner över stora delar av vuxenutbildningen varav många har bristande kvalitet. Färre behöriga lärare, fuskbetyg och andra metoder sätts i system för att tjäna pengar på komvux. Detta måste stoppas. Vi vill förbjuda aktiebolag att bedriva komvux-utbildningar.

– Samtidigt ser vi hur kommuner, ofta styrda av borgerliga partier, säljer ut komvuxverksamheten med hänvisning till ekonomin men på sikt är det alltid dyrare att sälja ut utbildningsverksamheter till de vinstdrivande privata bolagen.

Ska staten ansvara för att motverka glädjebetyg och betygsfusk i vuxenutbildningen?

– Ja. I slutändan är det staten som är ansvariga eftersom lagar stiftas i Sveriges riksdag. När det nu är så tydligt att det pågår systematiskt betygsfusk så måste staten agera.

Anser ni att dagens system för insyn i de fristående aktörernas verksamheter fungerar och är tillräckliga?

– Nej. Dagens system är inte tillräckligt. Samtidigt måste vi ställa oss frågan varför det svenska utbildningsväsendet behöver mer och mer tillsyn och varför tillsynsmyndigheter därmed behöver växa för varje år som går. Det är tydligt att ett icke-fungerande marknadssystem inom vuxenutbildningen inte bara leder till sämre kvalitet utan även resursslöseri i form av allt större tillsynsverksamhet.

– I dagens situation behövs det större tillsyn, men för att komma till rätta med problemen långsiktigt och i grunden så måste marknadslogiken även inom komvux avskaffas.

Hur ställer ni er till kontinuerlig antagning inom komvux?

– Det finns elever som har behov av att påbörja skolförlagd undervisning vid andra tillfällen under året än de traditionella antagningsperioderna. Därför är det viktigt med flexibilitet och individuell anpassning inom komvux, men samtidigt måste hänsyn tas till exempelvis den enorma bristen på behöriga lärare.

Bör SFI-peng införas?

– Förslaget om SFI-peng där pengarna ska tilldelas utifrån uppnådda betyg är en farlig väg att gå. Det kommer definitivt leda till mer betygsfusk utifrån den marknadsanpassning som vi ser inom vuxenutbildningen.

Kommentera