sedlar_kryss
Val 2018

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Rapporten i korthet

Alla väljare

  • 68 procent anser att staten bör ha huvudansvaret för skolan.
  • 59 procent anser inte att skolan är likvärdig.
  • 47 procent vill stoppa vinster i friskolor.
  • 41 procent vill tillåta vinster i friskolor om de uppfyller vissa kvalitetskrav.
  • 43 procent anser att det fria skolvalet är positivt eller mycket positivt.

Vänsterpartiets väljare

  • 83 procent menar att staten ska ha huvudansvaret för skolan.
  • 79 procent anser inte att skolan är likvärdig.
  • 85 procent vill stoppa vinster i friskolor.
  • 51 procent tycker att Vänsterpartiet har den bästa skolpolitiken.
  • 25 procent kan rösta på ett annat parti om det skulle ha en bättre skolpolitik.

Ladda ner undersökningen här.

Det framgår av Lärarnas Riksförbunds (LR) väljarundersökning, där samtliga riksdagspartiers väljare har fått svara på frågor om det egna partiets skolpolitik.

– Det borde vara ett utmärkt läge för Jonas Sjöstedt att försöka få genomslag för frågan om statens ansvar för skolan, eftersom stödet är så starkt, inte minst bland de rödgröna samarbetspartierna, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Hon hänvisar till siffror i undersökningen som visar att en majoritet av samtliga väljare anser att staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna, och att stödet är som störst just bland de rödgröna väljarna.

­– Det handlar om att kunna skapa en mer jämlik och likvärdig skola för att ge alla elever det stöd de behöver för att nå skolans högt ställda mål, säger Åsa Fahlén.

Partiets ledare Jonas Sjöstedt säger också till Skolvärlden att ett förstatligande av skolan är en av tre stora reformer partiet vill genomföra för att skapa en mer likvärdig skola.

– Det ena är att ta bort hela marknadsstyrningen och vinsttänkandet. Det är så tydligt hur många av de här vinstdrivna skolorna rekryterar de elever som har det lättast för sig och det bidrar otroligt starkt till uppdelningen. Sedan tycker jag att skolan ska vara statlig. Det ska inte vara beroende på vilken kommun du bor i, om man har pengar och satsar på skolan, fortbildning eller annat. Sedan måste man se över skolvalet. Framför allt i de stora städerna så är skolvalet i dag en motor som delar upp eleverna. Då blir det ”vinnarskolor” och ”förlorarskolor”, säger han.

Se hela intervjun med Jonas Sjöstedt här:

Kommentera