vab_vobb_valgorenhet

Fredrik Alm är ombudsman på Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Expertråd

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Denna pandemivinter ser vi mer vabbande och högre sjukfrånvaro än vanligt. Det skapar problem och många lärare försöker slå knut på sig själva för att få det att funka. 
Men vems är ansvaret att hålla i gång undervisning och bedömning om man är borta från jobbet? Lärarnas Riksförbunds ombudsman Fredrik Alm reder ut var ansvaret ligger.

Om jag plötsligt blir sjuk eller måste vabba, vems är ansvaret för min undervisning och för min vikarie?

– Om du är ledig från ditt arbete på grund av vab eller sjukdom, och alltså inte heller får lön, ska du inte utföra arbetsuppgifter. Det är ju inte välgörenhet du ägnar dig åt utan professionellt arbete i ett legitimationsyrke. Men det här är ett komplext område. Det är huvudmannen som ansvarar för att organisera verksamheten så att skolan fungerar enligt skollagen. Men skollagen säger också att du som är legitimerad lärare ansvarar för din undervisning. När du är frånvarande är det din rektor som ansvarar för att verksamheten kan fortgå. För att det ska fungera behöver skolan ha rutiner och riktlinjer för korttidsfrånvaro. Dessa ska hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan.

Vilka rutiner bör skolan ha vid sjukfrånvaro och vab?

– Som rektor måste man ställa sig frågan om huruvida någon i personalen kommer att vara frånvarande på grund av sjukdom eller vab under läsåret. Svaret är naturligtvis ja. Eftersom ansvarsfördelningen är komplex behövs systematik, rutiner och riktlinjer. Det räcker inte med att tänka att ett arbetslag ska lösa det. Rutinerna behöver åtminstone hantera:

  • Vad eleverna ska göra vid lärares korttidsfrånvaro.
  • Hur vikarien får information om vad som ska göras.
  • Vem som ska vikariera. Detta påverkar vilken typ av uppgifter eleverna kan få. Om det är en obehörig vikarie behöver det vara enklare uppgifter.
  • Hur man ska hantera de arbetsuppgifter som eventuellt uppstår under perioden någon varit borta.

Vad gäller om vikarien inte är lärarutbildad och behöver väldigt detaljerade instruktioner?

– Läraryrket är ett legitimationsyrke. Du bör ha fått möjlighet att göra en planering för ditt arbete den närmaste tiden, och den bör finnas att tillgå för din arbetsgivare. Om du är frånvarande kan din planering sannolikt användas av en annan legitimerad lärare. Men om din vikarie är obehörig behöver den personen snarare få enkla generella instruktioner. Skolan bör i förväg planera för hur man hanterar det här i rutiner och riktlinjer vid korttids­frånvaro. Det ska mer eller mindre finnas en automatik i att instruktioner från den frånvarande läraren finns tillgängliga.

Vad gäller om man har varit frånvarande och upptäcker att det väntar högar av merarbete när man kommer tillbaka?

– Rätt hanterat ska du inte behöva utföra arbetsuppgifter när du är sjuk eller vabbar. Och det ska inte heller finnas saker kvar att göra från vikarien. Det ska inte heller generera merarbete om du varit frånvarande från skolan. Du har avstått lön under din frånvaro, och någon annan har fått betalt för att utföra arbetsuppgifterna i ditt ställe. Om det nu ändå väntar arbete när du kommer tillbaka är det viktigt att du får övertidsersättning om du måste arbeta igen det som inte utförts under frånvaron. Om arbetsbördan ökar på grund av korttidsfrånvaro måste det hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad innebär det att vobba?

– Att vobba är inte att vabba. När du vobbar utför du vissa arbetsuppgifter – till exempel instruerar en vikarie – samtidigt som du håller ett öga på ett krassligt barn. Du och din chef måste i förväg vara överens om att du får lön för den tid du arbetar hemma. För resten av arbetsdagen kan du få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Men du har egentligen ingen skyldighet att alls stå till arbetsgivarens förfogande vid sjukdom eller vab. Du har tvärtom all rätt att koncentrera dig på att pyssla om dig själv eller barnet under den tid du är frånvarande från arbetet.

Kommentera