Lärarkommentar

”Frågan är hur det ska lösas i praktiken”

Om det blir en obligatorisk gymnasieskola hoppas jag att vi också får de resurser som krävs för att stötta eleverna. Det säger försteläraren Christina Bring.

Gymnasieläraren Christina Bring arbetar på Fågelviksgymnasiet i Tibro. 

Vad tycker du om förslaget med obligatoriskt gymnasium? 
– Jag kan se både för och nackdelar men jag skulle vilja veta mer om hur det ska se ut i praktiken. Förslaget väcker många frågor. Kanske skulle det leda till att kommunerna ser vikten av fungerande gymnasieskolor, kanske blir det en signal till elever och föräldrar om hur viktig skolan är, säger hon och fortsätter.

– Samtidigt kan man ju fråga sig om de elever som inte är motiverade att läsa verkligen kommer bli mer motiverade nu. Är tvång ett bra incitament för att få elever att lyckas i skolan? 

Skulle det påverka din yrkesvardag?
– Inte så mycket. Skillnaden blir inte så stor eftersom de flesta går gymnasiet redan idag. Samtidigt innebär ett icke frivilligt gymnasium att vi måste har mer koll på frånvaro till exempel.  Det läggs ett större ansvar på oss nu. Vi skulle bli mer som en grundskola och det gör att vårt handlingsutrymme krymper.

Är det många elever som hoppar av idag på skolan där du jobbar?
– Det är ganska många som av olika anledningar inte orkar fullfölja på tre år och då förlänger vi deras gymnasietid med ett år så att de kan läsa in det de missat. Det har fungerat väldigt bra, vi är näst bäst i Sverige på att få igenom ungdomarna så att de bli behöriga. Frågan är om man får fortsätta med detta när gymnasiet blir obligatoriskt, säger Christina Bring och fortsätter. 

– Utmaning för oss på gymnasiet blir att se till att de elever som idag inte kommer igenom systemet verkligen gör det. Så jag hoppas att ansvariga ser till att vi får de resurser som krävs för att stötta de här eleverna. 

Kommentera