mobbning
Guiden

Våga lägga dig i!

Hur kan skolan bli bättre på att motverka mobbning? Sofia Nordqvist, 23 år, har många råd att dela med sig av efter att själv ha varit utsatt under hela sin skoltid.

Sofias råd

Så kan skolan och du som lärare motverka mobbning:

  • Ta barnet på allvar – lyft upp problemet till diskussion med de berörda.
  • Ta tag i problemet så tidigt som möjligt!
  • Lägg dig i! Den mobbade kan dra sig undan av rädsla för att mobbningen ska förvärras. Men ibland krävs det att någon står upp och visar att det som sker inte är okej.
  • Utbilda lärare att ta steget och våga rycka in, sätta gränser och säga till innan mobbningen gått för långt. 
  • Den som mobbar kan också behöva stöd och hjälp att inse allvaret – och kanske har mobbaren egna problem.
  • Lärarna måste få möjlighet att ta sig tid och vara mer tillgängliga för elever som far illa.
  • För att förhindra mobbningen krävs det också att lärare och elever utbildas i respekt, självkänsla, empati, mobbning och medmänsklighet,
  • Det behövs fler elevstödjare och kuratorer i skolan, satsa mer resurser både på de som mobbar och de utsatta.

Sofia Nordqvist, 23, mobbades i skolan i tio år medan vuxenvärlden blundade. Det gick så långt att Sofia hoppade av skolan för att slippa plågoandarna. I dag samarbetar hon med organisationen ”Friends” och med de svåra åren i bagaget föreläser och bloggar hon om hur mobbning kan motverkas i skolan.

Som barn var Sofia tyst och blyg. Det räckte för att klasskamraterna, redan i första klass, skulle börja retas och kommentera hennes utseende. Sofia minns ett tillfälle precis i början, då hon tagit mod till sig och vänt sig till en lärare för stöd, efter att flera barn klottrat fullt med elaka kommentarer om Sofia i korridoren.

– Hon skrattade bort det, förklarade att det ”säkert bara var på skoj”, sedan hände inget mer. Då skuldbelade jag mig själv i stället och började tycka att det var jag som var konstig, säger Sofia, som menar att något av det viktigaste en lärare kan göra är att agera tidigt, och ta den utsatta personens känslor på allvar, innan mobbningen gått för långt.

Trakasserierna tilltog och Sofia, som blev allt mer sluten och hatisk mot själv och andra, började tröstäta och skolka. Under högstadietiden hårdnade attityden och nu blev hon även mobbad på nätet, både av personer hon kände och anonyma. Sofia kunde få elaka kommentarer framför ögonen på lärare och annan skolpersonal utan att någon agerade. Hon beskriver hur såväl lärare som kurator och rektor förnekade vad som hände, trots att hennes mamma gjorde allt i sin makt för att få dem att göra något.

Sofia tror att mycket av mobbningen i hennes skola hade kunnat undvikas om skolpersonalen ansträngt sig för att lära känna eleverna, varit mer synliga och närvarande.

– I min skola var lärarna nästan aldrig ute bland eleverna på rasterna, säger Sofia som menar att den som väljer att jobba som lärare tar på sig ett ansvar som sträcker sig långt utanför klassrummet.

– Finns inte den tiden är det något som är fel, men det krävs också fler kamratstödjare och kuratorer i skolan, säger Sofia.

I dag har Sofia läst upp sina betyg på Komvux och utbildat sig till undersköterska. Hon har förlåtit sina mobbare som fick henne att hoppa av skolan redan i åttan och flera av dem har sökt upp henne och bett om ursäkt. Även skolpersonal har kontaktat henne och förklarat att de inte insåg hur illa det var.

– Det var strongt gjort och har berört mig mycket, säger hon.

Är det något Sofia efterlyser är det mer diskussioner kring etik och värdegrund i skolan.

– Att redan från grundskolan diskutera etik, medmänsklighet och respekt för våra medmänniskor är jätteviktigt för att motverka mobbning. Alla barn har inte med sig det
hemifrån, här har skolan och lärarna ett stort ansvar.

Och hon har insett att även mobbaren kan behöva hjälp.  

– I efterhand har jag förstått att en av mina värsta mobbare hade det svårt hemma, säger Sofia.

Kommentera