larare_klassrum
Lärarutbildning

Vägarna till läraryrket blir fler

Vägarna till läraryrket blir fler, påskyndat av den stora lärarbristen. 
– Vi ska inte sänka kraven, men behöver sänka trösklarna in till läraryrket, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Olika sätt att bli lärare

Här är några alternativa vägar till lärarbehörighet, vid sidan av de ”vanliga” lärarutbildningarna.

 Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

  • En utbildning omfattande 90 poäng för dig som redan har läst skolämnen på högskolenivå och vill bli behörig lärare.

 KPU för forskare 

  • Fyra lärosäten har fått i uppdrag av regeringen att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet är att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik. De studerande får ett utbildningsbidrag på 25 000 kronor i månaden.

Teach for Sweden, TFS

  • Ett program där personer som redan har en akademisk examen kan kombinera arbete som lärare på högstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden med ledarskapsutbildning och KPU. Den kompletterande pedagogiska utbildningen sker i samarbete med Karlstad universitet och högskolan i Halmstad. TFS har lärarkandidater i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Södertälje. Från och med i höst även i Luleå. 

Vidareutbildning av lärare, VAL 

  • Vänder sig till personer som är verksamma som lärare eller förskollärare men saknar examen. Inom VAL-projektet går det att komplettera tidigare studier för att få en examen.

Utländska lärares vidareutbildning, ULV 

  • Är en kompletterande utbildning som ger personer med utländsk lärarexamen behörighet att undervisa i Sverige. ULV-utbildningen sker både på högskolan och som praktik/verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på en skola/förskola.

Snabbspår för nyanlända lärare

  • En satsning för att Arbetsförmedlingens olika insatser ska kunna användas parallellt, exempelvis för att kombinera praktik med yrkessvenska och kompletterande utbildning

De senaste åren har det kommit en rad alternativa sätt att utbilda sig till lärare, vid sidan av de traditionella lärarutbildningarna. Senast i raden är en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

– Vi behöver få in de unga i läraryrket, men vi måste också behålla de som redan är lärare och även få in personer utifrån, säger Åsa Fahlén.

Hur viktigt är det med olika vägar in i läraryrket?

– Det är viktigt. Samtidigt ska vi inte sänka kraven, vi måste fortfarande ha en kvalitativ utbildning och ska inte tulla på legitimationskraven, säger hon och fortsätter:

– Om man till exempel har en civilekonom- eller civilingenjörsutbildning ska det inte kännas oöverstigligt att skaffa sig en kompletterande utbildning för att bli lärare, varken tidsmässigt eller lönemässigt. 

Ida Karlberg Gidlund.
Ida Karlberg Gidlund.

Ida Karlberg Gidlund är verksamhetschef på Teach for Sweden, ett utbildningsprogram som vänder sig till personer med akademiska utbildningar som vill skola om sig till lärare i matematik, NO, teknik eller moderna språk. De som blir antagna får lön och jobbar på högstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden samtidigt som de läser den kompletterande pedagogiska utbildningen. De antagna får egna coacher och mentorer och utbildas även i ledarskap.

Modellen har snabbt blivit populär – sedan starten 2013 har Teach for Sweden haft över 1 000 sökande till drygt 120 utbildningsplatser.

– Det finns ett stort intresse för att bli lärare, det är något som är eftertraktat. Många av våra kandidater säger att de vill vara med och göra skillnad ”hands on”. De vill hjälpa fler barn att nå målen där behoven är som störst, säger Ida Karlberg Gidlund, som själv är utbildad lärare och även har arbetat som rektor.

Hon ser goda förutsättningar för Teach for Sweden att expandera och få ännu fler akademiker i andra branscher att välja lärarbanan.

– En av våra målsättningar är att höja läraryrkets status. Det är krävande att vara lärare – att vara ledare i klassrummet och få eleverna att nå målen ställer höga krav på din kompetens. Många som börjar hos oss var själva toppstudenter och gick genom skolan med högsta betyg. De har länge velat bli lärare, men blev rekommenderade andra yrken i första läget.

Kommentera