vag_tavla
Studie- och yrkesvägledning

”Vägled mot nytta såväl som drömmar”

Unga väljer inte utbildningar som leder till jobb. Det kan bra yrkesorientering och vägledning råda bot på – men inte på bekostnad av elevernas drömmar, enligt syvaren Lotta Lindström.

Roliga utbildningar går före sådana som leder till jobb när niondeklassare ska välja gymnasieutbildning. Det visade nyligen en attitydundersökning från forskningsinstitutet Ratio.

Det skulle mer och bättre studie- och yrkesvägledning kunna ändra på, menar Lotta Lindström, som är studie- och yrkesvägledare på gymnasiet, vid Kämpeenheten i Håbo kommun.

– Eleverna behöver ordentliga beslutsunderlag för att hitta till bristyrkena. Det kan studie- och yrkesvägledare skapa – förutsatt att skolledning, rektorer och lärare är involverade i yrkesorienteringen, samtidigt som vi studie- och yrkesvägledare får mer tid, säger hon.

Bra beslutsunderlag skapas genom att börja i tidig ålder, redan i grundskolan, menar Lotta Lindström.

– Berätta om alla olika yrken som finns och låta barnen leka yrkena, innan det övergår till mer yrkesorienterande aktiviteter när barnen är äldre och med mogna.

– Då kan man börja bjuda in yrkesverksamma som får berätta om det de jobbar med, men också göra studiebesök på arbetsplatserna och se filmen om yrken. Poliser, advokater, you name it. Det viktiga är att beta av så många som möjligt, så att man täcker in de kanske mer ovanliga yrkena och vidgar elevernas vyer.

Bör studie- och yrkesvägledare lägga extra stort fokus på bristyrken?

– Nej, jag tycker snarare att man bör göra både och, presentera både elevernas drömyrken och bristyrken. För många elever är drömmarna den stora motivationen till att klara skolan. Vi får aldrig släcka drömmarna, säger Lotta Lindström och fortsätter:

– Men för elever som inte har konkreta drömmar är det ännu viktigare att aktivt bredda deras yrkesuppfattning.

Studie- och yrkesvägledarna behöver mer tid, menar Lotta Lindström.

– Det är där skon klämmer. Många syvare i grundskolan skulle nog gärna vägleda som jag har beskrivit istället för att panikvägleda niorna till gymnasievalet, endast.

Att arbeta aktivt med att sprida kunskap om yrken är enligt Skolverkets Allmänna råd en uppgift för hela skolan. Lotta Lindström uppmanar skolorna att följa råden i större utsträckning.  

– Om yrkesorienteringen ska fungera måste skolledning och rektorer förstå att allt inte hänger på skolans studie- och yrkesvägledare, utan att all personal, som lärare, måste samverka. Yrkesorientering är ett alldeles utmärkt ämnesstoff i många ämnen.

Kommentera