leif
Foto: Mats Samuelsson
SYV

”Vägledarna måste våga visa sin kunskap”

Leif Andergren utbildar studie- och yrkesvägledare vid Malmö högskola. När bristen på vägledningsteorier på svenska blev påtaglig tog han saken i egna händer och skrev en bok. 

Mer om Leif Andergren

Är: Fil.mag. och har studie- och yrkesvägledarexamen, samt gymnasielärarexamen i samhällskunskap och historia. Utbildar blivande studie- och yrkesvägledare vid Malmö högskola sedan tio år.

Aktuell: Med boken ”Samtala – Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld”.

Motto/Drivkraft: Oftast är det inte antingen eller, utan både och. Etappmodellen i boken passar lika bra för alla utvecklande samtal.

Vägledarens roll har förändrats. Det har såklart med samhällsutvecklingen att göra. Samhället är mer komplicerat i dag, med för mycket information, och de gamla sanningarna har omkullkastats.

Även forskning och teoriutveckling följer samhällsutvecklingen och kanske är det inte så lämpligt att jobba med matchning och traditionell vägledning i dag.

Tidigare pratade man mycket om att man skulle utgå från marknadens behov, från fabrikers och industriers behov. Nu är människans behov i fokus. Man vill ha ett intressant liv, ett bra jobb.

Samtidigt fortsätter politikerna att tala om att det är dålig matchning mellan arbetsmarknaden och de människor som ska finnas där. Men man ska inte tro att man kan bestämma det här, att vägledarna ska vara det sorteringsinstrument som ska reproducera arbetskraften och se till att företagen får rätt folk.

Jag menar att vägledarnas roll främst är att medvetandegöra den sökande om hur den själv ser ut, hur omvärlden ser ut och hur den ska förhålla sig till det.

Jag tror att människor själva kan fixa mycket om de bara får möjlighet att se omvärlden och sig själva. Men visst är det komplicerat och det är inte alltid man hittar fram.

Det är här vägledarna kommer in. De ska stödja, inspirera och underlätta för människor att hitta sin egen väg. För att kunna det måste vägledarna veta vad de gör och kunna förklara det också.

Jag upplever att många vägledare har svårt att förklara för andra vad vägledning är, ibland också för sig själva. Det ses som lite luddigt och sker ofta bakom stängda dörrar. Det är lite mystifierat. Och det är svårt att hitta teorier på svenska som förklarar varför människor väljer som de gör.

För att skaffa sig auktoritet – i dag är vägledarna lite undanskuffade och räknas inte på samma sätt som lärarna – måste de kunna visa sin kompetens och våga göra det. Jag tror att min bok kan vara ett stöd för det.”

Berättat för Anna-Lena Hernvall

Kommentera