syv_3
Debatt

”Vägledning sker inte bara på kontoret”

Debatt. Studie- och yrkesvägledaren Victor Kaustinen om värdet av att bygga relationer: ”För att vi ska veta vilka verktyg eleverna behöver måste vi lära känna dem och skapa relationer och det går inte att göra enbart på kontoret”, skriver han.

Vägledning är hela skolans ansvar, det är ett budskap som Skolverket vill att vi alla i skolan skall förstå.

Vad är då vägledning? En stor betoning läggs på val och den kritiska tiden då olika val närmar sig och den ångest som denna osäkerhet kan leda till för människan. Eleverna skall utveckla en valkompetens, där kontentan är att de skall kunna analysera information och sedan göra ett val baserat på fakta.

Så långt allt väl, men saknar vi något? Vi vägledare måste alltid utveckla vårt eget sätt att arbeta och i denna text tänker jag lägga till en del som allt för ofta missas i lagtext och riktlinjer – värdet av relationer.

Bra relationer är inte något som skapas på ett möte och det är inte heller något som skapas utan arbete. Som vägledare måste vi vilja skapa relationer med eleverna och vi måste genuint vilja elevernas väl.

Elever kommer alltid att vara olika lätta och svåra att skapa relationer med, men om vi inte tar oss tiden att skapa relationer, hur kan vi då agera vägledare? Vägledning går ut på att ge eleven verktyg att förstå sig själv och hur de ska kunna fatta de beslut som ger dem det bästa möjliga livet. Det är egentligen hela målet med skolan, enligt mig, att elever ska få ett så bra liv som möjligt. Men om vi inte känner eleverna och inte tar oss tid att lära känna dem, hur kan vi då veta vad eleverna behöver? Förväntar vi oss att de ska veta detta själva? Gör vi det lurar vi inte bara oss själva, utan vi lurar även eleverna.

På samma sätt som olika växter behöver olika typer av näring behöver olika människor olika typer av verktyg. För att vi ska veta vilka verktyg eleverna behöver måste vi lära känna dem och skapa relationer och det går inte att göra enbart på kontoret. En del i att vara vägledare är att vara ute bland eleverna och agera förebild, att lyssna på eleverna när de har diskussioner och att prata med dem, utan att bli upprörd när de diskuterar saker som vi blir provocerade av. Så länge som det inte är något riktat mot en annan elev, vad finns det för anledning att bli provocerad? Som vägledare måste vi lära oss att ha självdistans och att analysera varför elever agerar som de gör, ilska är något som nästan aldrig är konstruktivt, det dunklar sinnet och sätter upp en vägg mellan dig som vägledare och eleven.

Istället för ilska, koppla på vägledaren inom dig och försök förstå eleven. När du förstår eleven kan du bygga relationer och hjälpa eleven. Tänk även på att vi alla har olika värderingar i livet och det är alltid elevens val att bestämma vilka saker den värderar. Vi kan hjälpa eleven att utforska fördelar och nackdelar, men det är alltid eleven som väljer vart de vill landa till slut.

Hur bygger vi då relationer med elever? Precis på samma sätt som vi bygger relationer med andra människor. Ge dig ut från kontoret, spela lite pingis, snacka lite ”skit” med eleverna. På så vis lär eleverna känna dig och du dem. Frågor som de aldrig hade kommit in till dig för att ställa kommer att komma upp och vägledning sker under informella former. När det sedan är dags för vägledningssamtal har ni redan gjort en stor del av jobbet.

Finns inte tid för detta, då prioriterar du fel, eller så är det dags att prata med chefen för att styra om i arbetsuppgifterna.

Vägledning är inte något som sker på kontoret, det sker i vardagen, vid varje samtal och vid varje elevkontakt. Kom ihåg det.

Victor Kaustinen, studie- och yrkesvägledare

Kommentera