catharina_niwhede_asa_fahlen_vald_och_hot
Våld mot lärare

Våld i skolan: Lärare borde omfattas av Blåljusutredningen

En undersökning bland LR-medlemmar i Malmö vittnar om hur lärare utsätts för slag, sparkar och kränkts verbalt. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén vill se skärpta straff mot de som hotar och utövar våld mot lärare.

Läs mer

Åsa Fahlen debatterar i Dagens Samhälle

Idag presenteras den så kallade Blåljusutredningen som förväntas innehålla förslag om skärpta straff för de som ger sig på ”samhällsviktig personal” som exempelvis personal inom vården.

En grupp som dock inte omfattas, men som enligt LR-ordförande Åsa Fahlén borde göra det, är lärare.

– Vi menar att skolan är en samhällsbärande institution som faktiskt också skulle behöva det skyddet. Det skulle vara en viktig markering, att om ger man sig på skolans personal, så ger man sig på en av samhällets viktigaste institutioner. Det är det signalvärdet vi är ute efter, säger Åsa Fahlén.

I Malmö är kränkningar, våld och hot om våld, vardag för många lärare, något som lokala medier nyligen rapporterat om. Bilden är densamma i en enkät som Lärarnas Riksförbund i Malmö gjort bland sina medlemmar.

– Vår enkät från 2016 visar att lärare utsätts för sparkar, blir puttade, slagna och att de kallas förfärliga saker. Vi håller just nu på och sammanställer svaren i en ny enkät, för att kunna jämföra, och utifrån det vi sett hittills har det inte blivit bättre, tvärt om, det ser fortfarande illa ut, säger Catharina Niwhede, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad.

Vad tänker du om det lärarna berättar?

– Jag tycker att det är förfärligt. Vilken annan arbetsplats skulle tolerera detta? Det är konstigt, men i skolan är det som att man får bete sig hur som helst.

Hur kan det bli så här?

– Jag tror att mycket handlar om föräldrarnas inställning till utbildning och skola. Som förälder måsta man ingjuta att skola är viktigt och att lärare är viktiga personer som är där för att stötta eleverna att klara målen. Vi ser att det är dåligt stöd från många föräldrar och att många är frånvarande i sin föräldraroll.

Catharina Niwhede efterlyser bland annat fler vuxna på skolan.

– Förr hade vi skolvärdinnor, till exempel. Det skulle behövas fler personer på skolgården och i korridorer, stöket där sprider sig in i klassrummen. Blir det lugnare på raster blir det också lugnare i klassrummen.

– Sen tror vi inte på total inkludering som vi har nu. Läraren hinner inte med att stötta alla elever och det är ofta elever som behöver stöd som bidrar till att blir stökigt. Det blir ett omöjligt uppdrag.

Hör det inte till lärarens uppgift att skapa en bra arbetsmiljö?

– Jo, det gör det. Läraren ska leda undervisningen. Men vi kan inte klara ut allt. Det finns en gräns för vad lärare ska behöva stå ut med. Jag tror att man måste ha nolltolerans i de här frågorna. Det är också jätteviktigt att lärare känner att de har stöd av sin skolledning, säger Catharina Niwhede.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén igen:

– När man tittar på de rapporter som vi får om hur vanligt det är med hot och våld mot lärare så är det skrämmande siffror. Det är otroligt tråkigt att lärare inte är viktigare än så för många. Jag tror inte riktigt att man förstår hur det påverkar möjligheten för lärarna att göra sitt jobb och hur det påverkar yrkets attraktivitet, säger hon och tillägger:

– Vi har redan tidigare sagt att vi tycker att lärarnas status behövs höjas och betydelsen av skolan, utbildning, och lärare behöver öka i samhället. Det är för lätt att ifrågasätta, skuldbelägga och ge sig på lärare vilket gör att arbetssituationen blir tuff.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm