annika_laestadius_debatt
Debatt

”Våldsspiralen kommer snurra fortare i våra skolor”

Debatt. Psykologen Annika Laestadius skriver ett förtvivlat öppet brev till Anna Ekström: ”Våldsspiralen kommer snurra allt fortare i våra skolor framöver, och lärarna kommer att utsättas för ännu mer risker gällande hot och våld”.

Brev till utbildningsministern

Jag har tidigare arbetat som psykolog inom SIS (Statens Institutionsstyrelse) slutna ungdomsvård. Min drivkraft att lära känna och påverka skolans värld väcktes under mötena med de allra mest utsatta och illa omtyckta barn vi har i Sverige. Barn med allvarligt anti-socialt beteende och vars skolgång bestått i misslyckanden och disciplinära åtgärder.

Under mötena med dessa barn upphörde jag inte att förundras över vilka diametralt olika bilder jag fick när jag att läste deras dokumentation respektive den dagen jag satt med barnet framför mig. Det jag såg var ledsna, rädda och stressade unga människor med stora svårigheter att förstå de sammanhang de levt i. Jag såg inga ouppfostrade barn trots att deras föräldrar inte haft förmåga att ta hand om dem och trots att de levt i upp till 15 olika familje- och behandlingshem. Det jag genomgående såg var barn som inte haft förmåga att klara av alla de krav och förväntningar samhället ställt dem inför utan att ge dem det stöd de behövt.

Efter ett par år i skolans värld har det blivit allt tydligare att likheterna med SIS är större än jag trott. Framförallt det väldigt speciella förhållandet som skolplikten innebär samtidigt som skolbetygen är en av de viktigaste faktorerna för vilka chanser en ung människa har att lyckas senare i livet.

Anna Ekström, jag undrar hur du tänker att ett barn påverkas av att från det är sex år gammalt vistas i en miljö åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, där hen ständigt misslyckas? Jag möter de barnen. Jag möter barnen i mellanstadiet som beskrivs som utstuderade, lata, elaka och ouppfostrade och som sedan sin första skoldag levt i ett massivt misslyckande. Och jag möter dem i högstadiet när de slutat gå till vissa lektioner och internaliserat en självbild av att vara värdelösa som elever.

Då kommer lösningen på stöket i skolan, vi tar i lite hårdare.

Hur tror du de barnen mår? Vad tror du de föräldrarna känner? Föräldrar som gång på gång får höra att de inte uppfostrar sina barn, får daglig återkoppling bestående i att deras barn beter sig illa och som ständigt går med en förtvivlan över att det inte verkar finnas någon skola som funkar. Kanske finns det föräldrar som inte gör sitt bästa, som struntar i att barnen slåss och skriker könsord i skolan och som bara tänker på sig själva? I så fall efterfrågar jag lite mer konstruktiva förslag på hur man ska ändra de föräldrarna? För inte ändrar de sig av att få budskapet att de gör ett dåligt jobb med att uppfostra sina barn.

Jag gråter inombords när jag ser ett skolsystem där utrymmet för empati och sympati krympt i takt med att ropen på disciplinära åtgärder skallar allt kraftfullare och fokus på mål och resultat decimerat eleverna till pjäser i ett maskineri. Skolan har blivit en grottekvarn där barnen dagligen får inpräntat – klarar du inte skolan är du körd!

Då kommer lösningen på stöket i skolan, vi tar i lite hårdare. Barnen måste väl förstå att skolan inte är en lekstuga? Lärarna kommer att flockas till lärarutbildningarna om de vet att det ingår i jobbet att lyfta ut stökiga elever ur klassrummen och lättvindigt kunna stänga av dem från skolan. Kanske kunde utbildning i olika polisgrepp också ingå.

Det underliga är dock att när jag frågar lärare om vad de tror skulle höja statusen i deras yrke svarar de oftast; Mer tid till förberedelser. Mer tid till varje elev. Mindre klasser. Men det är så klart mycket enklare och billigare att skärpa skollagens femte kapitel även om det blir väldigt kostsamt i längden. Och att elever som avvisas från klassrum och stängs av från skolan med största sannolikhet inte lär sig mycket annat än att skolan inte är ett ställe för dem. Och det kommer utsätta lärarna för ännu mer risker gällande hot och våld.

Behoven av än mer kraftfulla fysiska interventioner blir snart smärtsamt aktuella. Men det bortser vi från just nu. För Anna, våld föder våld. Eller kanske snarare hot föder rädsla. Rädsla föder våld. Och våldsspiralen kommer snurra allt fortare i våra skolor framöver.

Med vänlig hälsning,
Annika Laestadius, Leg psykolog

Kommentera