jm
Valet 2014

Valet är över – vad händer med skolan nu?

Valet är över och det utmanande arbetet med att bilda en stabil svensk regering är igång. Frågan är hur och när lärarna kommer att märka att Sverige har fått en ny regering och en ny skolpolitik? Skolvärlden ringde upp Jenny Madestam, statsvetare, för en kommentar.

En rödgrön regering ser ut att ta över efter Alliansen. Men det är en rödgrön regering utan egen majoritet.

Vad kan vi förvänta oss för skolpolitik nu?

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet har båda varit tydliga med att det inte kommer att bli några stora förändringar på skolområdet. Det har varit extremt mycket reformer och de vill inte ha en fortsatt reformering av skolan, säger Jenny Madestam och fortsätter:

– Det vi däremot kan förvänta oss är att det kommer att ske försök till att höja läraryrkets status, men frågan är hur? Miljöpartiet har lovat statliga satsningar för att höja lärarlönerna. Socialdemokraterna anser å sin sida att det är parterna som ska sätta lönerna och inte staten. Här kommer det att bli en förhandling och det är svårt att sia om utgången.

– Vi kan också vara ganska säkra på är att det kommer att bli en obligatorisk gymnasieskola. Här finns det en samsyn mellan (S), (MP) och (V). Detsamma gäller att alla gymnasieutbildningar ska ge högskolebehörighet. Även mindre klasser är något som alla tre har lovat. Men hur det ska ske är oklart.

Vänsterpartiet vill förbjuda vinster i skolsektorn och ta bort det fria skolvalet, hur kommer det att påverka?

– Vi kan vara säkra på att det blir förändringar på friskoleområdet, även om det är svårt att nu svara på hur. (S) har fattat beslut om kommunalt veto mot att starta friskolor. Och (MP) om att vinster ska återinvesteras i verksamheten. Vinster i välfärden är (V) kärnfråga, så vi kan vänta oss tuffa förhandlingar och skärpningar i möjligheterna att driva friskolor med vinst. När det gäller det fria skolvalet tror jag att det är osannolikt att Vänsterpartiet får igenom sitt krav på att avskaffa det. 

När kan vi förvänta oss förändring?

– Till att börja med kommer regeringsförhandlingarna bli knepiga. Efter det ska en gemensam budget tas fram och klubbas. Det är också möjligt att det kommer att tillsättas utredningar i frågor som partierna har svårt att komma överens om. Några reformer, som obligatoriskt gymnasium, kan komma med redan i första budgeten. Och om budgeten går igenom är det inte orimligt att vi har en obligatorisk gymnasieskola nästa höst. Men man ska samtidigt vara medveten om att det handlar om stora förändringar. Det kommer att krävas fler lärare och ska alla program ge högskolebehörighet krävs det förändringar av kurser med mera. När det gäller lärarnas status och löner är det betydligt svårare att sia om när det kan ske. 

Kommentera