shutterstock_637053487
Foto: Shutterstock
Debatt

Alliansen: ”Välfärden står på spel”

Debatt Alliansen i Stockholms stad kräver en utredning av konsekvenserna gällande vinstförbud i välfärden – någonting som enligt dem har avfärdats av Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas förslag på vinstförbud äventyrar Stockholms utveckling. Antalet stockholmare växer och för att möta det behovet är fler aktörer inom välfärden nödvändigt. Det behövs en mångfald av utförare inom välfärden för att säkerställa valfrihet, idéutveckling och innovationer som utvecklar vår gemensamma välfärd – i ett system där höga kvalitetskrav ställs på alla utförare.

Var fjärde grundskoleelev har idag valt en fristående aktör. För många unga är skolvalet det första och viktigaste valet i livet. Det ska inte förringas utan uppmuntras, att kunna göra självständiga val för framtiden. För oss står elevens vilja och behov i fokus. Därför behövs ett utbud av flera skolor. Den möjligheten vill nu Socialdemokraterna begränsa.

Stockholm behöver enbart till de kommunala skolorna rekrytera 1 000 lärare per år de kommande tio åren. Idag är det alldeles för många som lämnar läraryrket och alldeles för få som väljer att utbilda sig till lärare. Många gånger är det bristande arbetsmiljö och för få möjligheter att göra karriär som anges som skäl. Därför måste även lärare kunna ha valmöjligheter bland en mångfald av arbetsgivare för att inte tvingas byta yrke. Fler arbetsgivare att välja mellan innebär att den enskilda läraren har fler möjligheter att ställa krav på sin arbetsplats och leder till högre kvalitet för både lärare och elever.  

Redan idag går nästan hälften av Stockholms stads grundskolor med rejäla underskott. I många områden finns en brist på skolplatser, förskoleplatser och stödboenden. Situationen skulle bli oerhört pressad om kommunen dessutom skulle bli tvungen att ta över alla verksamheter som av regeringen tvingas i konkurs. Stockholmarna skulle i det läget bli spelbrickor helt utlämnade till kommunalpolitikerna.

Närmare 40 procent av alla som arbetar inom den privata välfärdsbranschen verkar i huvudstadsregionen Uppsala-Stockholm – uppskattningsvis 100 000 personer. Men osäkerheten gör redan att företagare inte vågar satsa och att etablerade företag avvaktar med expansion och investeringar. De senaste åren har en störtdykning av antalet ansökningar inkommit till Skolinspektionen om att starta skolor. 2011 inkom 791 ansökningar om att starta och utvidga skolor, 2015 var antalet nere i 380 och förra året kom 283 ansökningar in till Skolinspektionen. Reepalus välfärdsutredning och de förslag regeringen tänker gå fram med ligger som en våt filt över hela välfärdssektorn. Ett vinstförbud vore en särskilt stor black om foten för Stockholm som landets tillväxtmotor.

PWC har räknat på konsekvenserna för välfärdsföretagen i Stockholmsregionen av ett vinsttak. Redan om man räknar på en vinstbegränsning på 10 procent av det operativa kapitalet, det vill säga med mer generösa villkor än i Reepalus förslag, kommer 47 procent av Stockholmsbolagen att behöva minska sin vinst med mellan 90 och 100 procent. Det kommer inte att leda till en utvecklad välfärd utan istället till konkurser på massiv skala.

Stockholms politiker måste genomlysa varje aspekt av den så kallade välfärdsutredningen och dess konsekvenser för stockholmarna i en seriös utredning. Allt annat vore totalt ansvarslöst.

Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Lotta Edholm (L), gruppledare och oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Karin Ernlund (C), oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Erik Slottner (KD), oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Kommentera