stillerud_montage

Fredrik Stillerud.

Läraryrket

Väljer komvux för att slippa hot från föräldrar

Hot och orimliga krav och förväntningar från föräldrar och elever gör att Fredrik Stillerud vill jobba med vuxna elever när han blir färdig lärare.

Fredrik Stillerud har ett år kvar på sin lärarutbildning och jobbar i dag extra som sfi-lärare vid sidan av studierna. Han sökte sig till yrket för att han gillar att jobba med ungdomar, men har i princip övergivit tanken på att undervisa i högstadiet eller på gymnasiet. På komvux är förhållandet mellan elev och lärare mer jämbördigt, menar han.

Fredrik har under sin VFU sett hur yrkesverksamma lärare blivit anklagade för att vara rasister när de korrigerat en uppsats språkligt eller hur de hotats med anmälan till Skol-inspektionen när de sagt ifrån.

– Det är väldigt trist att det blivit så att elever drar Skolinspektions- eller rasistkortet när något händer, säger han.

Lärare är inte ofelbara, men något är snett när elever och föräldrar blir allt mer benägna att ta till den typen av maktmedel, menar Fredrik Stillerud.

Att som nyutexaminerad hålla ett samtal med en 20 år äldre förälder och förklara att ”Kalle inte kommer att få A” är inget Fredrik drömmer om. 

– Det jag ser minst fram emot är föräldrakontakterna och diskussioner om betygssättning. 

– Jag önskar att vi skulle få med oss mer verktyg från lärarutbildningen vad gäller hantering av konflikter och den här typen av krav. Nu handlar det mest om mobbning och psykisk ohälsa.

Kommentera