bibliotek_hyllor
30 miljoner årligen

Välkommen satsning på skolbibliotek

Regeringen ska stärka skolbiblioteken med uppemot 300 deltidsanställda.
– Samarbetet med lärarna kan nu bli ännu bättre, säger Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket. 

Nyligen presenterade regeringen kommande skolrelaterade budgetsatsningar. Ett av förslagen innebär att landets skolbibliotek får 15 miljoner kronor för personalförstärkning år 2016 – en satsning som fortsättningsvis höjs till 30 miljoner kronor per år.

Summan ska kunna täcka omkring 300 nya deltidsanställda.

– Utmärkt är ordet. Det här var välbehövligt, så vi är väldigt glada, säger Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket, som passar på att påminna om vikten av skolbibliotek:

– Skolbiblioteken är en av grundstenarna för att få så väl fungerande medborgare som möjligt. För demokrati, yttrandefrihet, informationsfrihet, källkritik och inte minst läsande.

Enligt en rapport från Kungliga biblioteket saknar nästan en tredjedel av landets kommuner skolbibliotek med fullgod bemanning. 

– Med regeringens nya friska resurser har kommunerna alla möjligheter att förbättra sina verksamheter, säger Gunilla Herdenberg.

Huruvida satsningen kommer att täcka alla behov som finns kan inte hon svara på i dagsläget.

– Det är väldigt svårt att säga, annat än att det här är en bra åtgärd som visar god vilja. Den förstärkta bemanningen kan också öka möjligheten till ett bra samarbete mellan skolbibliotekarierna och lärarna, säger Gunilla Herdenberg.

Regeringen ger dessutom Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi, ett arbete som ska ledas av Erik Fichtelius, tidigare vd för UR.

– Det är ett omfattande uppdrag som varar under hela mandatperioden. Vi ska undersöka hur bibliotek kan fungera bättre i ett demokratiskt samhälle, hur det kan gynna samhället, säger Gunilla Herdenberg.

Hon vill inte spekulera alltför mycket i vilka slutsatser strategin kan komma att innehålla. Men hon tror att digitaliseringen kommer att ha en given plats.

– Det pågår ett paradigmskifte över till det digitala samhället. När vi ska se över hur vi fortsatt håller bibliotekets viktiga uppdrag relevant för samhället, kommer den digitala utvecklingen spela stor roll i strategin, säger Gunilla Herdenberg.

Kommentera