statistisk-rasism-02
Undersökning

Sex av tio lärare möter rasism i klassrummet

Sextio procent av lärarna har haft elever som fört fram främlingsfientliga åsikter på lektionstid. Bland högstadielärare är andelen drygt 65 procent. Samtidigt anser nästan fyra av tio gymnasielärare att skolan misslyckas hantera och bemöta dessa åsikter på ett bra sätt. Det visar en ny undersökning från Skolvärlden.

Sverige ser just nu den största nazistiska mobiliseringen sedan andra världskriget, enligt stiftelsen Expo. Och främlingsfientliga åsikter är vanliga även på landets skolor.

Enligt Skolvärldens undersökning, där 1 250 lärare har svarat på hur de upplever klimatet i klassrum och på skolgårdar när det gäller främlingsfientlighet och rasism, har fem av tio lärare en eller flera öppet främlingsfientliga elever på sin skola.

Vanligast är det med öppet främlingsfientliga elever på högstadiet, där drygt sex av tio lärare känner till en eller flera elever på sin skola.

Sex av tio lärare har också haft elever som fört fram främlingsfientliga åsikter under lektionstid. Även här är problemet störst på högstadiet, där drygt 65 procent av lärarna har upplevt det.

Att elever framför främlingsfientliga åsikter på raster är ännu vanligare och bland lärare på högstadiet har drygt 80 procent varit med om det, jämfört med 66 procent av gymnasielärarna.

Skolvärldens undersökning visar också att nästan fyra av tio gymnasielärare anser att skolan misslyckas med att bemöta främlingsfientliga åsikter på ett bra sätt.

Och bara 19 procent av lärarna har fått någon form av kompetensutveckling kring främlingsfientlighet och rasism de senaste fem åren, något fler på gymnasienivå än på grundskolenivå. 

statistisk-rasism-03
statistisk-rasism-04
statistisk-rasism-05
Kommentera