Partierna svarar

Vänsterpartiet: ”Förbjud vinstuttag för friskolorna”

Daniel Riazat V

Daniel Riazat är Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson.

Vänsterpartiet vill förbjuda vinstuttag för friskolorna.
– Dessutom bör ersättningen sänkas eftersom friskolorna inte har lika omfattande uppdrag som kommunerna, säger Daniel Riazat och slår fast att marknadsskolan bör avskaffas helt.

Daniel Riazat, Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson, svarar på Skolvärldens frågor.

Vill ni se någon förändring av privata skolhuvudmäns möjligheter att plocka ut vinst ur sina skolor? I så fall vilka och varför? Om inte, varför inte?

– Ja, vi vill avskaffa det världsunika experimentet som kallas för marknadsskolan. Det innebär bland annat att vinstuttag måste förbjudas så att de skattemedel som skolorna finansieras med används till det som är huvudsyftet, det vill säga att säkra alla barns rätt till kunskap och utbildning.

– Men samtidigt måste regelverket vara så tydligt att de stora skolkoncernerna inte kan hitta kryphål genom uppköp av andra verksamheter eller olika överföringar och faktureringar till övriga bolag som ägs av koncernen. Endast organisationsformer som är icke-vinstdrivande skall få bedriva friskola. Dessutom bör ersättningen till fristående skolor minska eftersom de inte har lika omfattande uppdrag som kommunerna.

Vill ni se någon förändring i antagningen av elever till friskolor, exempelvis genom att ta bort eller begränsa kösystemen? Varför eller varför inte?

– Ja. Kösystemet måste avskaffas snarast. Dagens skolvalssystem leder till stora svårigheter för de kommunala skolorna både vad gäller planering och ekonomi och det orsakar en segregation som är utöver den befintliga bostadssegregationen.

  • Vänsterpartiet har kongress 4–6 februari 2022.
Kommentera