Var femte elev kränkt

Nästan var femte barn i grundskolan och gymnasiet har blivit kränkt av en annan elev det senaste året. Värst är det för mellanstadiet där andelen är en fjärdedel, enligt Friendsrapporten 2013.

Dessutom uppger 7 procent av eleverna i undersökningen att de blivit kränkta av någon i skolpersonalen. Samtidigt upplever omkring hälften av högstadie- och gymnasieeleverna att vuxna säger till om de får veta att någon elev behandlats illa.

För Friendsrapporten görs varje år och den här gången har nästan 37 000 barn och ungdomar svarat på frågor om mobbning i skolan.

Vanligaste mobbningsformen är muntliga eller psykiska kränkningar, men 10 procent uppger att bilder eller filmer på dem spridits i sociala medier mot deras vilja.

– Mobbningsfrågan har aldrig varit så här aktuell. Nuförtiden pågår kränkningar både i skolan och efteråt på nätet när barnet kommit hem, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends, i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa hela rapporten.

Kommentera