Nya Friendsrapporten

Var femte högstadietjej utsatt för sexuella trakasserier

I nya Friendsrapporten svarar var femte högstadietjej att hon utsatts för trakasserier. Lika stor andel av alla mellanstadie- och högstadiebarn i undersökningen har fått utstå kränkningar av en annan elev.

Flickor har det tuffare i skolan visar Friendsrapporten 2014, som bygger på svar från nära 13 000 barn i årskurs 3-9. De drabbas oftare av kränkningar och känner sig otryggare än killar.

Totalt sett har 22 procent av eleverna i årkurs 3-9 utsatts för kränkningar av andra elever, samtidigt säger 84 procent av eleverna att de trivs på skolan. De vanligaste formerna av kränkningar är i turordning taskiga kommentarer, elaka blickar eller miner och fysiska kränkningar. Fysiska kränkningar är vanligast på mellanstadiet medan sexuella trakasserier är något som framför allt drabbar tjejer på högstadiet.

– Sexuella trakasserier och kränkningar är inget skämt utan de förstör liv. Vår erfarenhet är att sexuella trakasserier i vissa fall blir ett normaliserat beteende och det bekräftas av rapporten såväl som fritextsvaren, säger Friends generalsekreterare Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Mobbningen, som innebär upprepade kränkningar, är vanligast på mellanstadiet där drygt var tionde elev har utsatts för mobbning vid flera tillfällen det senaste året.

En tredjedel av barnen upplever att lärare inte reagerar vid kränkningar, samtidigt som 83 procent av lärarna i undersökningen anser att de vet hur de ska reagera när en elev utsätts för kränkningar.

Läs hela rapporten här.

Kommentera