larare_gymnasium
Ny statistik

Var tredje lärare obehörig

Många lärare är fortfarande obehöriga. Var tredje lärare i grundskolan och på gymnasiet saknar behörighet i de ämnen de undervisar i, enligt Skolverkets nya siffror.

Läs mer

Behörighet enligt Skolverket

”Med behörighet menas att en lärare har lärarlegitimation men också att man undervisar i de ämnen och på den nivå som finns angivet i lärarlegitimationen”

Ta del av Skolverkets statistik här.

Från och med den första juli i år gäller lärarlegitimationsreformen fullt ut. När Skolverket i höstas  presenterade siffror över andelen behöriga lärare kallade man läget alarmerade. När man nu presenterar ny statistik handlar det om en marginell förbättring.

Statistiken visar att 68 procent av lärarna i grundskolan och 69 procent av lärarna i gymnasieskolan är behöriga i minst ett av sina undervisningsämnen.

– Det riktigt allvarliga är att så många elever undervisas av lärare som inte har utbildning i ämnet. Jag är förstås bekymrad över att det inte har blivit bättre, och jag blir ännu mer bekymrad när jag ser att de kurser som ges inom Lärarlyftet inte fylls, säger Anna Ekström i en kommentar till TT.

Som Skolvärlden tidigare rapporterat om är intresset för att läsa upp behörigheten genom Lärarlyftet II litet trots att behörighetsläget ser ut som det gör.

Enligt Skolverket är behörigheten högst i ämnet svenska i årskurs 1-6. I årskurs 1-3 är nästan 80 procent av de som undervisar i svenska behöriga. I årskurs 7-9 är behörigheten högst i franska.

I ett ämne som teknik är däremot behörigheten låg, det gäller hela grundskolan. Samma sak gäller på gymnasiet. Ett annat ämne där behörigheten är låg, både i årskurs 4-9 och på gymnasiet, är svenska som andraspråk.

På gymnasiet är behörigheten högst i ämnena biologi och kemi där 75 procent av lärarna är behöriga.

Kommentera