betygbesked_artikel
Granskning

Var tredje lärare: ”Rektor försökte påverka betyg”

En tredjedel av lärarna uppger att rektor försökt påverka deras betygssättning. Ofta handlar det om att höja elevers betyg, ibland efter påstötningar från elevernas föräldrar. Den lärare som inte är ”flexibel” i betygsfrågor riskerar lägre lön.
Det visar en ny undersökning.

Så svarade lärarna

Har du någon gång upplevt att rektor/huvudman har försökt påverka din betygssättning?

Ja 32 %

Nej 66 %

Vet ej 2 %

Vid hur många tillfällen har rektor/huvudman försökt påverka din betygssättning?

Vid något enstaka tillfälle 73 %

Vid flera tillfällen 25 %

Vet ej 2 %

När du upplevt att rektor/huvudman har försökt påverka din betygssättning, har det i huvudsak handlat om lägre eller högre betyg?

Lägre betyg 10 %

Högre betyg 89 %

Vet ej 1 %

Inverkade rektors/huvudmans påverkansförsök på din betygssättning?

Ja 36 %

Nej 54 %

Vet ej 10 %

Har rektor/huvudman ändrat ett betyg som du satt för någon av dina elever?

Ja, till ett högre betyg 18 %

Ja, till ett lägre betyg 0 %

Nej 64 %

Vet ej 17 %

Finns det andra som försökt påverka dig att sätta högre betyg (flera svarsalternativ är möjliga)?

Kollega 17 %

Elev 58 %

Förälder 47 %

Annan 3 %

Nej 25 %

Vet ej 1 %

721 lärare har valt att helt eller delvis delta i undersökningen vilket gav en svarsfrekvens på 48 procent. 

218 lärare har uppgett att rektorn påverkat deras betygssättning. Av de 214 lärare som svarade uppgav 18 % (39 st) att rektorn gått in och höjt ett betyg de satt. En lärare svarade att rektorn sänkt betyget.

Källa: LR:s undersökning på uppdrag av ”Uppdrag granskning”

 

Det gäller vid betygsättning

  • När lärare sätter betyg utvärderar de allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Betyget som läraren sätter ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen.
  • En lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt utan ska göra det tillsammans med en legitimerad lärare. Båda lärarna ska signera i betygskatalogen.
  • Om de två lärarna som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget för en elev har den legitimerade läraren företräde och sätter betyg, under förutsättning att den legitimerade läraren har behörighet att undervisa i det aktuella ämnet. Om lärarna inte kan enas och den legitimerade läraren inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyget. Rektor kan inte direkt gå in och ta rollen som medbedömande lärare, om inte rektorn delvis arbetar som lärare och har lärarlegitimation.

Källa: Skolverket

Tillsammans med SVT-programmet ”Uppdrag granskning” har Lärarnas Riksförbund genomfört en enkätundersökning bland LR-medlemmar på kommunala skolor och friskolor. 

Av de svarande uppger 32 procent att de någon gång upplevt att rektor eller huvudman försökt påverka deras betygssättning. I 89 procent av fallen har rektorn velat höja en elevs betyg.

Drygt en tredjedel – 36 procent – uppger att påtryckningarna varit framgångsrika och påverkat betygssättningen.

– Man ligger risigt till vad det gäller löneförhandlingar om man har för många F, berättar den i dag pensionerade läraren Gunilla Persson för Sveriges Television.

Catharina Niwhede.
Catharina Niwhede.

Catharina Niwhede, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö, har liknande erfarenheter.

– Många av våra medlemmar upplever att det finns en koppling mellan lönen och betygen. Särskilt på skolor där eleverna har som mål att komma in på prestigefyllda högskoleutbildningar.


I kvällens Uppdrag granskning i SVT1 avslöjas det bland annat hur rektorn på friskolan Vittra Kronhusparken i Göteborg (en del av Academedia) höjde tre elevers betyg, från underkänt till godkänt, bakom ryggen på ansvarig lärare.

När läraren gick till rektorn för att fråga om det blivit något fel fick hon, enligt egna uppgifter, svaret:

– Nej, men vi måste höja meritvärdet.

Läraren kontaktade facket. Tillsammans hade de ett möte med rektorn, en specialpedagog och verksamhetschefen. 

– Det var ett jätteobehagligt möte. Det kändes ju som att de vill övertala mig om att de skulle ha det där E:et då som han hade satt. Vi satt där i nästan en och en halv timme och diskuterade fram och tillbaka, berättar läraren.

Eleverna fick till slut ett godkänt betyg.

Den dåvarande rektorn för Vittra Kronhusparken förnekar i programmet att beslutet handlade om att höja skolans meritvärde.


– Vi hade ju gjort fel och inte betygsvarnat dem. Det handlade om att de skulle klara gymnasieantagningen, säger han till ”Uppdrag granskning”. 

Läraren anmälde den tidigare rektorn Skolinspektionen som gav huvudmannen, Vittraskolorna AB, i uppdrag att utreda frågan.

När ”Uppdrag granskning” frågar verksamhetschefen om utredningen, berättar hon att det var rektorn själv som gjorde den.

André Jerez, facklig förtroendevald för Lärarnas riksförbund inom friskolekoncernen Academedia, säger till ”Uppdrag granskning”:

– Jag har haft lärare som har hört av sig till mig och har fått ett lågt lönepåslag just på grund av att man har för många F. Jag har sedan lyft upp den här kritiken till ledningen och sagt att det här är ju regelvidrigt.

Kommentera