aldre_larare_0
Foto: Robert Kneschke
Corona

Var tredje lärare: Riskgrupper i skolan har inte skyddats

Så många som en tredjedel av lärarna anser att arbetsgivaren inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda riskgrupper i skolan. Det visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Mer om undersökningen:
  • Endast var tredje lärare anger att arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp. 36 procent av de tillfrågade vet inte om arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp.
  • Sju av tio av lärare tycker att arbetsgivaren hanterat coronapandemin på ett bra sätt. Lärarna på grundskolan är dock mer kritiska än lärarna i andra skolformer. 32 procent av grundskollärarna anser att arbetsgivaren hanterat Coronapandemin på ett dåligt sätt. Motsvarande siffra på gymnasiet är 21 procent och inom vuxenutbildningen 12 procent.
  • Att en femtedel av lärarna uppger att deras arbete påverkats på så sätt att de blivit förflyttade att arbeta i andra skolformer och årskurser.

Läs mer om undersökningen här.

Lärarnas Riksförbund (LR) har genomfört en undersökning bland 2 000 medlemmar för att få en bild av hur coronapandemin har påverkat skolan. Drygt hälften (52 procent) av dessa lärare, som ingår i en särskilt utvald panel, har besvarat enkäten om hur man ser på arbetsgivarnas och regeringens agerande i krisen

Undersökningen visar att var tredje lärare tycker att arbetsgivaren inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda riskgrupper i skolan.

– Arbetsgivaren behöver säkerställa situationsanpassade lösningar som möjliggör hemarbete för lärare och studie- och yrkesvägledare i riskgrupp. Det är oacceptabelt att dessa medlemmar ska offra sin hälsa genom att arbeta som vanligt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i ett pressmeddelande

Drygt tre av tio av de tillfrågade anser att regeringen inte har vidtagit relevanta åtgärder på skolområdet med anledning av coronakrisen. 

Den siffran skiljer sig dock stort mellan olika skolformer. Fyra av tio grundskollärare är kritiska till regeringens åtgärder. 

Enligt LR handlar kritiken i första hand om att skolan inte getts möjligheter att följa de rekommendationer som getts för alla andra branscher.

– I verkligheten har grundskollärarnas arbetsbelastning ökat dramatiskt i och med acceptansen för dubbelarbete. I dag undervisar lärarna parallellt, både i klassrummet och på distans, säger Åsa Fahlén.

I Hagfors har lärarna på Älvstrandsgymnasiet kämpat hårt i flera månader för att få distansundervisa hemifrån. Efter att facket hotat med att anmäla till Arbetsmiljöverket fick lärarna till slut rätt till att arbeta hemifrån, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen.

Birgit Engesäth är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Hagfors och menar att många lärare är lättade över beslutet.

– Det känns väldigt bra. Det tog sin tid, men nu får vi äntligen jobba hemifrån. Det har varit ett tryck med orolig personal och det påverkar arbetsmiljön för alla, säger hon.

Det är flera lärare på gymnasieskolan som tillhör en riskgrupp eller som har en anhörig i hemmet som tillhör en riskgrupp, berättar Birgit Engesäth.

– För de lärarna är det en väldig lättnad. Det är redan flera lärare som har utnyttjat möjligheten att arbeta hemifrån. Just nu är det möjligt att arbeta hemifrån fram till midsommar, men har vi väl fått igenom det här så ska vi väl kunna förlänga perioden, tycker jag. 

LR:s nya undersökning visar att en av tre lärare anser att arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp. Vad tänker du om den siffran?

– Det tycker jag är illa. Vi som är oroliga, oavsett om vi tillhör en riskgrupp eller inte, undviker att gå in i utrymmen på skolan som är trånga. Jag tycker att en skola ska vara en förebild för våra elever och för resten av samhället, säger Birgit Engesäth.

Tidigare har Lärarnas Riksförbund även genomfört en enkätundersökning kring arbetsbelastningen. Som visar att 8 av 10 lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan coronapandemin tog fart i Sverige.

– Det är ju tyvärr inga överraskande siffor. Det är precis de signalerna vi får, att situationen pressar lärarna kraftigt. Det som oroar mig nu är återhämtningen över sommaren. Vi vet inte vad som händer med skolorna i höst, men det kommer att finnas så mycket att ta igen. Det här är inte över bara för att vi når sommaren, säger Åsa Fahlén.

Birgit Engesäth känner igen bilden som målas upp i enkäten. 

– Coronasituationen har tagit väldigt hårt på personalen. Det blir mycket extraarbeten i och med digitaliseringen som kom från en dag till en annan. Det har lett till väldigt mycket merarbete för oss, samtidigt som många går runt och är oroliga över att bli smittade. Det påverkar stämningen på hela skolan. Vissa dagar är det dessutom överbelastning på nätet, säger hon. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm