Var tredje vill byta yrke

Svenska elever gillar sina lärare – skarpt. Nio av tio elever trivs bra eller mycket bra med dem.
Den goda relationen är ömsesidig – men lärarna har betydligt sämre relation till skolledningen än till eleverna och lärarkollegorna.
Två av tio lärare känner sig ofta illa behandlade eller motarbetade av skolledningen, visar Skolverkets nya attitydundersökning.
Var tredje lärare funderar dessutom allvarligt på att byta yrke.

Fakta/Majoriteten trivs bra i skolan
  • Nio av tio elever trivs bra eller mycket bra med sina lärare. Nästan lika många tycker att lärarna är bra på att lära ut. Eleverna är inte lika nöjda med lärarnas förmåga att entusiasmera. En av tio tycker att läraren sällan eller aldrig kommer med beröm eller uppmuntran.
  • Åtta av tio elever i åttan, nian och gymnasiet tycker att alla eller de flesta lärare sätter rättvisa betyg. Flickorna är mer engagerade än pojkarna i skolarbetet men känner sig också mycket mer stressade.
  • Sex procent av eleverna i grundskolan och två procent i gymnasiet känner sig mobbade. En andel som varit oförändrad sedan 1990-talet.
  • Nio av tio lärare tycker att det alltid eller oftast känns meningsfullt att gå till arbetet. Samtidigt har var tredje allvarligt funderat på att byta yrke det senaste året. I den gruppen känner sig en stor del motarbetade av skolledningen.
  • Nio av tio lärare trivs bra med eleverna. Allra bäst trivs de som arbetar med de yngsta eleverna.

Källa: Skolverket.

Sedan 1993 har Skolverket gjort återkommande attitydundersökningar bland lärare och elever. På tisdagen presenterades resultatet från 2009 års undersökning, den första på tre år.
4 300 elever i årskurserna 4-9 samt gymnasiet och 2 000 lärare i grund- och gymnasieskola har deltagit.
Resultatet visar att elever och lärare är mycket nöjda med varandra. Sedan den första mätningen 1993 har andelen gymnasieelever som trivs mycket bra med sina lärare nästan tredubblats, från 18 till 52 procent.
Av lärarna har 94 procent svarat att de trivs mycket eller ganska bra med eleverna. Lika många tycker att de oftast blir respektfullt bemötta av eleverna.

Skillnad i syn på krav

Det finns en diskrepans mellan lärare och elever vad gäller kunskapskrav: Åtta av tio elever på högstadiet och gymnasiet är nöjda med skolans krav på dem. Men över 60 procent av gymnasielärarna tycker att kunskapskraven generellt är för låga, samtidigt som man upplever dem som för höga för många elever.
Bara en tredjedel av lärarna tycker att skolan lyckas ge extra stimulans till duktiga elever. Hälften anser att den egna skolan lyckas ge stöd till elever som har det svårt.
Det finns ett utbrett missnöje med såväl skolpolitiker som skolledare i lärarkåren. Bara åtta procent har ett ganska eller mycket stort förtroende för sina kommunala skolpolitiker.
16 procent trivs dåligt eller mycket dåligt med skolledningen. Två av tio lärare känner sig illa behandlade eller motarbetade av ledningen. Mer än var tredje lärare menar att skolledningen inte är öppen för kritik.
Skolverkets undersökning visar också att var tredje lärare det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke. De funderingarna är betydligt vanligare bland nyblivna lärare än bland de som arbetat länge.

Kommentera