debatt_kopia

Våra barn är inga experiment, skriver språkläraren Elsa Jensen.

Debatt

”Skolans besparingskrav får förödande konsekvenser”

Satsa på skolan är mantrat som genomsyrat all skoldebatt de senaste årtionden. Har bristen i det skrivna ordet även nått politikersfären i Sverige för budskapet verkar inte nå fram? Så länge besparingskraven sitter i kommunens väggar, likt fossiler i berggrunden, kommer utbildning inte ses som viktigt, skriver läraren Elsa Jensen.

Att skolans besparingskrav får förödande konsekvenser är en självklarhet. Det vittnar både Skrivglappet och gängkriminaliteten om.

Hur ska eleverna kunna förberedas för högre studier, bli rustade för framtiden och även lagliga samhällsmedborgare om skolans budget inte tillåter utbildade lärare? Den här frågan har diskuterats för länge och det är tragikomiskt att politikerna fortsätter att titta åt ett annat håll när skolan som utbildningsinstitution går förlorad. Skolor har till och med slutat att annonsera ut obehörigas tjänster. Sverige som toppnation i kunskap kan inget annat än förfalla.

Lärare, som förutom att vara ämnesexperter, även är rustade med pedagogisk kunskap för att bemöta elever och arbeta med det fostrande uppdraget, väljs bort för att budgetens styrdokument måste gå före både läroplan och skollag. Händer det här verkligen i svensk skola? Svaret är ja.  

Idag är det inte ovanligt att en nyanländ, med bristfällig svenska, står i ett klassrum och undervisar i svenska som andraspråk. Samtidigt dras studiehandledningen på modersmålet in. Hur ska de drabbade eleverna bli aktiva samhällsmedborgare och bidragande skattebetalare om skolan inte kan ge dem rätt förutsättningar?

I slutet av sommaren 2020 kom Skrivglappet. Det visar sig att elever tar studenten, utan att kunna uttrycka sig i skrift, på den nivå som krävs för högre studier. Unga vuxna väljs även bort på arbetsmarknaden för att skriftspråket brister. Å andra sidan, så kan vi inte förvänta oss ett annat resultat, om eleverna inte får den undervisning de har rätt till.

Vi måste ge eleverna den undervisning de har rätt till och det måste få kosta pengar.

Alla skolor i Sverige måste vara utrustade med utbildade lärare som med sina kunskaper bidrar till att upprätthålla trygga miljöer där kunskap frodas.

Relationsbyggandet är en av kurserna som studeras på lärarutbildningen. Man lär sig om den pedagogiska rollen som ligger till grund för elevers lärande vilket också bidrar till en lärarauktoritär studiemiljö. Våld och kränkningar är svårare att motverka när skolans byggnad fylls med vuxna statister som inte har med sig kunskap i konflikthantering och sociala relationer. Det märker eleverna och konsekvenserna blir att skolans auktoritet urholkas och barn och ungdomar hamnar snett.

Satsa på skolan är mantrat som genomsyrat all skoldebatt de senaste årtionden. Har bristen i det skrivna ordet även nått politikersfären i Sverige för budskapet verkar inte nå fram? Så länge besparingskraven sitter i kommunens väggar, likt fossiler i berggrunden, kommer utbildning inte ses som viktigt.

När en nyanländs studiehandledning försvinner så berättar vi för eleven att hens utbildning inte är viktig. När vi ställer en vuxen, helt utan utbildning, som ansvarig för elevers framtidsmöjligheter så betonar vi att det är viktigare att spara pengar än att de får en god undervisning. Vi kan inte ha en skola där obehöriga lärare sitter och bedömer elevers styrkor och utvecklingsområden som sedan får ligga till grund för att eventuella insatser sätts in.

Kan vi varken ge elever gedigna ämneskunskaper som ska ligga till grund för högskolestudier eller för arbetsmarknaden eller motverka att de hamnar i gängens händer så har vi en förlorad generation framför oss. Våra barn är inga experiment. Vi måste ge eleverna den undervisning de har rätt till och det måste få kosta pengar.

Elsa Jensen, lärare i spanska och svenska som andraspråk

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera