Annons
Våra barn är inga experiment, skriver språkläraren Elsa Jensen.

”Skolans besparingskrav får förödande konsekvenser”

Publicerad 15 september 2020

Satsa på skolan är mantrat som genomsyrat all skoldebatt de senaste årtionden. Har bristen i det skrivna ordet även nått politikersfären i Sverige för budskapet verkar inte nå fram? Så länge besparingskraven sitter i kommunens väggar, likt fossiler i berggrunden, kommer utbildning inte ses som viktigt, skriver läraren Elsa Jensen.

Att skolans besparingskrav får förödande konsekvenser är en självklarhet. Det vittnar både Skrivglappet och gängkriminaliteten om.

Hur ska eleverna kunna förberedas för högre studier, bli rustade för framtiden och även lagliga samhällsmedborgare om skolans budget inte tillåter utbildade lärare? Den här frågan har diskuterats för länge och det är tragikomiskt att politikerna fortsätter att titta åt ett annat håll när skolan som utbildningsinstitution går förlorad. Skolor har till och med slutat att annonsera ut obehörigas tjänster. Sverige som toppnation i kunskap kan inget annat än förfalla.

Lärare, som förutom att vara ämnesexperter, även är rustade med pedagogisk kunskap för att bemöta elever och arbeta med det fostrande uppdraget, väljs bort för att budgetens styrdokument måste gå före både läroplan och skollag. Händer det här verkligen i svensk skola? Svaret är ja.  

Idag är det inte ovanligt att en nyanländ, med bristfällig svenska, står i ett klassrum och undervisar i svenska som andraspråk. Samtidigt dras studiehandledningen på modersmålet in. Hur ska de drabbade eleverna bli aktiva samhällsmedborgare och bidragande skattebetalare om skolan inte kan ge dem rätt förutsättningar?

I slutet av sommaren 2020 kom Skrivglappet. Det visar sig att elever tar studenten, utan att kunna uttrycka sig i skrift, på den nivå som krävs för högre studier. Unga vuxna väljs även bort på arbetsmarknaden för att skriftspråket brister. Å andra sidan, så kan vi inte förvänta oss ett annat resultat, om eleverna inte får den undervisning de har rätt till.

Vi måste ge eleverna den undervisning de har rätt till och det måste få kosta pengar.

Alla skolor i Sverige måste vara utrustade med utbildade lärare som med sina kunskaper bidrar till att upprätthålla trygga miljöer där kunskap frodas.

Relationsbyggandet är en av kurserna som studeras på lärarutbildningen. Man lär sig om den pedagogiska rollen som ligger till grund för elevers lärande vilket också bidrar till en lärarauktoritär studiemiljö. Våld och kränkningar är svårare att motverka när skolans byggnad fylls med vuxna statister som inte har med sig kunskap i konflikthantering och sociala relationer. Det märker eleverna och konsekvenserna blir att skolans auktoritet urholkas och barn och ungdomar hamnar snett.

Satsa på skolan är mantrat som genomsyrat all skoldebatt de senaste årtionden. Har bristen i det skrivna ordet även nått politikersfären i Sverige för budskapet verkar inte nå fram? Så länge besparingskraven sitter i kommunens väggar, likt fossiler i berggrunden, kommer utbildning inte ses som viktigt.

När en nyanländs studiehandledning försvinner så berättar vi för eleven att hens utbildning inte är viktig. När vi ställer en vuxen, helt utan utbildning, som ansvarig för elevers framtidsmöjligheter så betonar vi att det är viktigare att spara pengar än att de får en god undervisning. Vi kan inte ha en skola där obehöriga lärare sitter och bedömer elevers styrkor och utvecklingsområden som sedan får ligga till grund för att eventuella insatser sätts in.

Kan vi varken ge elever gedigna ämneskunskaper som ska ligga till grund för högskolestudier eller för arbetsmarknaden eller motverka att de hamnar i gängens händer så har vi en förlorad generation framför oss. Våra barn är inga experiment. Vi måste ge eleverna den undervisning de har rätt till och det måste få kosta pengar.

Elsa Jensen, lärare i spanska och svenska som andraspråk

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons