larare_barn_ipad
Lärarbristen

Varannan lärare har funderat på att lämna yrket

Klasstorlekarna ökar, samma lärare undervisar fler grupper och mer än hälften av lärarna överväger att byta karriär, enligt en ny undersökning.
– Läget är allvarligt och det kommer ta tid att lösa, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Rapporten i korthet

Resultat av enkätundersökningen

  • Drygt 5 av 10 – mer än hälften – uppger att de under detta läsår (2017/18) har övervägt att lämna yrket.
  • 1 av 4 grundskollärare uppger att antalet undervisningsgrupper har ökat.
  • Drygt 1 av 3 grundskollärare uppger att klasstorlekarna har ökat.
  • 6 av 10 grundskollärare uppger att antalet elever som inte kan få speciallärarhjälp har ökat.

LR:s krav på åtgärder

  • Skapa balans mellan och prioritering av lärares arbetsuppgifter
  • Bedriv systematiskt arbete mot höga sjuktal
  • Undvik kortsiktiga lösningar som skapar långsiktiga problem
  • Inrätta ett professionsprogram för lärare

Det står klart sedan länge att lärarbristen är ett problem som kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Skolverket gick ut med sin prognos i december 2017 som säger att 77 000 lärare behöver rekryteras på fem år för att alla elever ska utbildas av en lärare. Professionella bedömare och politiker tycks överens om att det målet inte kommer att uppnås.

Nu visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund (LR) att fler än hälften av de som är aktiva i yrket idag överväger att lämna. Det stora skälet är brister i arbetsmiljön.

– Historiskt så har läraryrket varit ett sådant yrke man inte byter bort. Man upplever en stor meningsfullhet, och en viktighet i sitt jobb. Så det är oroväckande att så många nu funderar på att byta karriär. Hade man gjort den här undersökningen tidigare så är jag övertygad om att siffran hade varit mycket lägre, säger Åsa Fahlén.

Har känslan av att läraryrket är viktigt försvunnit?

– Nej den finns kvar. Men möjligheterna att utöva yrket på ett sätt som är meningsfullt har blivit sämre, och lärare mår sämre som konsekvens.

Undersökningen visar också att undervisningsgrupperna i skolan blir större samtidigt som samma lärare har fler grupper att undervisa. Åsa Fahlén påpekar att varje extra timme undervisning leder till fler timmar i för- och efterarbete, och att sådana förändringar därför påverkar mer än det kan se ut som på pappret, både för lärare och elever.

– När lärarna får mer att göra och inte hinner leverera en kvalitativ undervisning blir de mer stressade, och det bidrar både till sjukskrivningar och att man lämnar yrket helt å hållet. Och frågar du eleverna så upplever ju de att deras lärare är mer stressade och pressade, vilket skapar en dålig arbetsmiljö för eleverna, säger hon.

Ett annat resultat i studien berör ett annat problem som påverkar såväl lärare som elever: bristen på speciallärare och den skiftande kunskapen om barn i behov av särskilt stöd i olika kommuner och på olika skolor.

Sex av tio grundskollärare i studien uppger att antalet elever som inte får den hjälp av speciallärare de har rätt till har ökat.

– Lärare kanske redan generellt sett upplever att de inte räcker till, och så har du dessutom elever som har särskilda behov. Det känner man ofta är extra viktigt, men så får man ännu sämre möjligheter att hjälpa dem för att man inte har kompetens att anställa, eller inte tycker att man har råd. Jag tror att det är en starkt bidragande faktor till att många lärare känner att de inte har förutsättningar att göra ett bra jobb. Och att känna så år ut och år in, det sliter på krafterna.

Hur ser du på förutsättningarna att lösa lärarbristen i framtiden?

– Jag försöker att alltid vara optimistisk och det går att ta små steg i rätt riktning, men jag tror att det kommer ta lång tid. Det är en stor press på Sveriges kommuner och landsting som behöver visa att de på allvar vill göra något åt lärarbristen.

Kommentera