lina_hultqvist_elevhalsa

Lina Hultqvist är ordförande för Sveriges elevkårer.

Elevhälsa

Varannan skola brister i elevhälsan

Varannan grund- och gymnasieskola brister i arbetet med elevhälsan. Det visar Skolinspektionens statistik för första halvåret 2017.
– Det här är ingen nyhet för oss, säger Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges elevkårer.

Anmälningstoppen

Antal inkomna anmälningar

 • Stockholm 311
 • Göteborg 207
 • Malmö 98
 • Helsingborg 47
 • Uppsala 54
 • Borås 33

Antal beslut med konstaterad brist

 • Stockholm 76
 • Göteborg 48
 • Malmö 31
 • Lund 16
 • Botkyrka 14
 • Uppsala 13

Här finns mer statistik från Skolinspektionens tillsynsrapport.

Varje halvår granskar Skolinspektionen skolorna för att se till att de följer lagar och regler. Under första delen av 2017 gjordes tillsyn på 390 grund- och gymnasieskolor.

Resultatet visar att de vanligaste bristerna finns i vilka förutsättningar eleverna har för lärande och trygghet (framför allt elevhälsa), studiero och trygghet, samt brister i extra anpassningar och stöd.

­– Vi har under flera år fått rapporter om skolsköterskor som inte finns på plats och att skolhälsovården inte tar sitt ansvar och samverkar med lärare och skolpersonal som de borde, enligt de föreskrifter som finns, säger Lina Hultqvist.

På 177 grundskoleenheter och 53 gymnasieenheter gjordes prioriterad tillsyn. Det innebär att Skolinspektionen ser högre risk för brister hos dessa skolor.

I den prioriterade tillsynen brast hälften av grund- och gymnasieskolorna i det förebyggande elevhälsoarbetet.

– Det behövs tydligare målsättningar och resurser för elevhälsan har en viktig roll i skolan.

Det finns ingen kontakt mellan lärare och skolpersonal och eleverna hamnar mellan stolarna, säger Lina Hultqvist.

Fyra av tio grundskolor och var tredje gymnasieskola brister i trygghet, arbetsro och hanteringen av kränkande behandling. Samtidigt finns brister i extra anpassningar och särskilt stöd på 35 procent av grundskolorna och 23 procent av gymnasieskolorna i den prioriterade tillsynen.

– Unga mår sämre, det kommer rapporter hela tiden. Det handlar om alla elevgrupper, inte bara högpresterande utan också de som inte presterar högt, om nyanlända och HBTQ-personer. Många äldre skyller stress på sociala medier, men våra medlemmar pratar om prov, läxor och höga krav. De oroar sig för framtiden och vet inte hur de ska klara sig. Och en gymnasieexamen är vital för att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Lina Hultqvist.

Totalt granskades 208 huvudmän. Under granskningsperioden fattade Skolinspektionen 78 beslut om viten på mellan 200 000 kronor och 5 miljoner kronor.

Kommentera