skolanavgorparti
Väljarundersökning

Varannan väljare tror statlig huvudman skulle förbättra skolan

Sex av tio väljare vill att staten tar över ansvaret för skolan. Och drygt hälften tror att förutsättningarna för att höja elevernas kunskapsresultat skulle förbättras om staten tog över. Det visar en färsk undersökning från Lärarnas Riksförbund.

3 000 väljare har svarat på ett antal skolpolitiska frågor och svaren visar att skolan är en av de absolut hetaste frågorna inför valet.

65 procent av väljarna har svarat att skolfrågan är helt eller delvis avgörande för vilket parti de kommer att rösta på i riksdagsvalet i höst.

Det är små skillnader mellan väljare med olika partisympatier, förutom att de Sverigedemokratiska sympatisörerna rankar skolan som mindre viktig.

På frågan om vem som ska ha huvudansvaret för skolan, det vill säga ansvaret för skolans styrning, finansiering samt för lärare och rektorer, svarar 60 procent av väljarna staten.

Bara 15 procent svarar kommunerna, medan 17 procent vill se ett delat ansvar mellan stat och kommun.

När lärare fick samma fråga i en tidigare undersökning som Lärarnas Riksförbund genomfört svarade hela 80 procent att de vill att staten tar huvudansvaret för skolan.

När frågan bryts ner på partisympatier är det de Kristdemokratiska sympatisörerna som i lägst utsträckning vill se ett statligt huvudmannaskap. 51 procent är för, medan motsvarande siffra bland de som sympatiserar med Vänsterpartiet är 74 procent.

Bland de Socialdemokratiska sympatisörerna finns den högsta andelen som vill att kommunerna fortsätter att ha huvudansvar för skolan.

Bland riksdagspartierna är det i dagsläget Vänsterpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna som vill ha ett statligt huvudansvar för skolan.

Frågan har också brutits ner på de två blocken och det är i stort sett lika stor andel väljare som sympatiserar med Alliansen (62 %), som med de rödgröna (63 %) som vill att staten tar över ansvaret för skolan.

Väljarna har också fått svara på om de tror att förutsättningarna för att förbättra elevernas kunskapsresultat skulle påverkas om skolan blev statlig. Drygt varannan väljare svarar att de tror det, medan 8 procent svarat att de tror att förutsättningarna skulle försämras.

Undersökningen genomfördes under maj-juni och totalt svarade 3 001 personer i åldern 18-74 år.

vemhuvudansvar
andelstatkommun
Kommentera