budget_2019

Finansminister Magdalena Andersson, LR-ordförande Åsa Fahlén.

| Foto: Kristian Pohl / Jennifer Glans
Budget 2020

Vårbudgeten flyttar pengar från skolan

Regeringens nya budget öppnar för att använda likvärdighetsbidraget utanför skolan.
– Man riskerar att missa grundmålet med hela satsningen, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Den vårändringsbudget finansminister Magdalena Andersson presenterar på onsdagen är kraftigt präglad av coronapandemin. Totalt ligger de nya satsningarna på 107 miljarder kronor, varav 67 miljarder går till att motverka effekterna på företag och jobb. 20 miljarder går till kommuner och regioner.

Specifikt för skolan rymmer budgeten i stort inga nyheter, utöver en förändring i fördelningen av statsbidraget till likvärdig skola. Bidraget är socioekonomiskt viktat så att kommuner med större behov får mer bidrag än rika kommuner. Tidigare har pengarna varit vigda åt den obligatoriska skolan, men nu öppnar regeringen för att pengarna ska kunna gå till frivillig verksamhet, exempelvis fritids.

Det får konsekvenser för samhället över otroligt lång tid

En förändring som Åsa Fahlén är kritisk till.

– Jag tycker det är oroväckande. Ju mer man reviderar det här bidraget desto större blir risken att man missar grundmålet att stärka likvärdigheten i den obligatoriska skolan. Det handlar inte om att fritids inte är viktigt, för det är det. Men ska man sprida ut samma pengar på fler verksamheter blir det såklart mindre kvar till varje, säger hon.

Förändringen bygger på en överenskommelse mellan januaripartierna.

– Genom att inkludera fritidshemmen i likvärdighetsbidraget kommer insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling nu att kunna nå eleverna under hela deras skoldag, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Åsa Fahlén menar att det är viktigt att inte glömma bort att skolan är en långsiktig investering som behöver vårdas, samtidigt som det är begripligt att merparten av budgeten under rådande omständigheter handlar om annat.

– Det finns ju många akuta situationer i kommunerna som behöver åtgärdas, som äldrevård till exempel. Men glömmer man bort skolans behov nu så så får det konsekvenser för samhället över otroligt lång tid. Redan innan corona drabbade oss drog kommunerna ner på skolan, och nu hamnar de i ett ännu värre läge ekonomiskt. Vårt krav att staten ska ta över finansieringen av skolan stärks av detta, säger Åsa Fahlén.

Likvärdighetsbidraget uppgår till 4,9 miljarder för 2020 och ska höjas till 6,2 miljarder till år 2021.

Kommentera