Magdalena Andersson Finansminister Finansdepartementet Statsråd

Finansminister Magdalena Andersson (S).

| Foto: Kristian Pohl
Vårbudgeten

Vårbudgeten kräver fler lärare

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) vårbudgeten. Förslagen som berör skolan är sedan tidigare är kända – och för att de ska genomföras behövs fler lärare, menar båda fackförbunden.  

Under dagen presenterade Magdalena Andersson regeringens vårbudget. Förslagen som berör skolan och lärare inbegrep få nyheter – och alltför lite når ut till skolorna inom den närmsta tiden, menar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

– Regeringens vällovliga förslag får tyvärr inga konsekvenser i närtid. Det är inte rimligt, säger han och fortsätter:

– Trots att skolan prioriteras i debatten och även i vårbudgeten, så är det alltför lite som kommer ut till klassrummen och till lärarna. Många av förslagen i regeringens vårbudget berör lärarna och skolan. Men största åtagandet regeringen gör för lärarna är utfästelsen om att tre miljarder kronor till höjda lärarlöner ska finnas i höstens budgetproposition.

Utöver satsningen på lärarlöner berättade Magdalena Andersson att man kommer att satsa på 6500 nya utbildningsplatser på Komvux, folkhögskola, högskola och universitet. Det innefattar även satsning på bättre matchning på arbetsmarknaden i form av traineeplatser.

I budgeten ingår även det lågstadielöfte på 2 miljarder kronor, som från hösten 2015 ska gå till fler lärare på lågstadiet.

Dessutom genomför regeringen en satsning på att alla som vill gå högre utbildning ska kunna göra det. På så sätt hoppas man komma åt den höga arbetslösheten – 40 procent – bland ungdomar som inte klarat gymnasiet.

Vidare förs diskussioner om snabbspår för att få nyanlända i jobb fortare. Det gäller bland annat läraryrket.

Paradoxalt nog kräver satsningarna fler lärare. Något som kritiseras av både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Bo Jansson:

– I så gott som alla övriga förslag som regeringen lägger fram krävs det lärare för att de ska kunna genomföras. Men vi är faktiskt i ett akut läge för Sveriges elever, där det inte finns lärare som är utbildade i vissa ämnen. Detta drabbar skolan idag – och det kommer bli värre framöver. Här måste regeringen lägga fokus i sina förslag.

Kommentera