Annons
”Läraryrket är idag ett riskyrke. Det är en skymf för en kunskapsnation som Sverige”, skriver företrädare för Lärarupproret.

Varför låter ni oss gå sönder, Anna Ekström?

Publicerad 16 december 2019

Relaterat

Debatt Öppet brev till Anna Ekström – från Lärarupproret: ”Nu har ni lyssnat, nu måste ni agera!”.

I oktober i år fick yrkesupproren riktade mot skolan träffa utbildningsministern Anna Ekström. Under mötet framfördes våra åsikter om hur skolan behöver förändras.

I början av december initierade regeringen initiativet ”Samling för fler lärare” med intentionen att hitta lösningar för att minska lärarbristen och öka attraktiviteten för läraryrket. Vi i professionen är inte inbjudna till detta initiativ och önskar därför ge allmänheten tillfälle att ta del av vad vi som är yrkesaktiva på golvet framförde till Anna Ekström från lärarupproret. Om några lösningar för att minska lärarflykten vill tas, ber vi er lyssna på oss yrkesverksamma lärare framför proffstyckare.

Till Anna Ekström, från Lärarupproret

Att lärare går ut på gatan och protesterar är ingen vanlig syn. Då har det gått för långt, för länge. Det här får aldrig normaliseras!

De fel och brister vi kommer presentera här har påtalats i decennier. Så vi ställer oss frågande – vad kommer ni kunna åtgärda nu kring vår arbetsmiljö som ger en reell effekt? Vad kommer det här mötet resultera i?

Vi ska inte sockra orden. Svensk skola befinner sig i ett kristillstånd.

Vi har barn som gråter i panik över att behöva gå till skolan, barn som är utbrända vid åtta års ålder, barn som inte klarar att sitta i ett klassrum med 28 andra för att de inte kan hålla reda på alla relationer.

Ni säger att inkluderingstanken har gått för långt: gör det lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp. Ni behöver ge oss resurser till dessa mindre undervisningsgrupper och utöka antalet resursskolor, redan igår. Vi undrar hur ni tänker göra detta utan att ta pengar från skolans redan ansträngda ekonomi?

Fortfarande är det för många elever i varje grupp, även om vi skulle erbjuda vissa barn en plats i resursgrupp. Vi begär ett elevantal på max 22 elever i låg och mellanstadieåldern och max 25 per klass i de högre åldrarna.

Verkligheten är att skolorna gör oss sjuka.

En fjärdedel klarar inte skolan för att vi saknar resurser i form av människor. Människor som ser, stöttar, lyfter och lugnar. Vi behöver fler personer med adekvat utbildning i form av speciallärare, specialpedagoger, resurspedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, logopeder, talpedagoger och bibliotekarier.

Att inte kunna erbjuda en elev adekvat stöd skapar en enorm samvetsstress hos oss lärare. Vi räcker inte till.

Ni säger i 73 punktsuppgörelsen att ni vill investera i goda lärmiljöer. Verkligheten är att skolorna gör oss sjuka.

40 procent av skolorna har mögel och 40 procent är byggda med riskkonstruktion. Siffrorna är förmodligen högre i verkligheten. Huvudmän underlåter att göra någonting åt saken då det kan störa verksamheten. Och framförallt bli dyrt.

Enligt Folkhälsoinstitutet har hyrorna fördubblats sedan kommunaliseringen. Samtidigt har underhållet av Sveriges skolor mer än halverats!

98 procent av kommunerna kommer att skära ner på skolan 2020. I vissa kommuner har detta effektiviseringsmantra pågått under en lång tid. Då har man sedan länge förbrukat sin rätt och skyldighet att värna över det viktigaste vi har.

Skolan ska vara likvärdig i landet och det är den inte just nu. Skolan behöver lyftas från kommunens svaga axlar till staten så att vi får någon som kan ställa till svars för sveket mot svensk skola. New public management är grundorsaken till alla problemen.

73-punktsuppgörelsen är fylld med ökade uppgifter för skolan och lärarna. Så vi undrar – vad ska vi sluta göra istället? Vi kan inte införa en läxhjälpsgaranti utan att ta bort en annan del av undervisningen. Vi efterfrågar ett tak för minuter elevtid per vecka. Ingen ska ligga över detta tak.

Vi vill få balans mellan krav och resurser.

För vi vet att man måste skära ner på lärares administrativa arbetsbörda genom lagstiftning och därigenom tydliggöra vad en lärare ska ha för arbetsuppgifter. Ni ställer till exempel krav på att genomföra bedömningsstödet. Vi behöver tid för detta. Tid vi i nuläget inte får.

Det finns en stor vinning att ha en stabil lärarkår på en skola. Men just nu premieras läraren som ofta flyttar på sig. Varför inte belöna de som stannar kvar? Det går inte att enbart höja ett fåtals löner när en hel kår står och velar om de orkar stanna kvar och/eller om de tjänar mer någonstans.

Kortfattat går det att enkelt beskriva vad vi vill.

Vi vill få balans mellan krav och resurser. Ni i utbildningsutskottet fortsätter att utöka läraruppdraget. Samtidigt som era kollegor i kommunerna ger oss sämre förutsättningar för att klara av vårt jäsande uppdrag. Vi vill få er att förstå att vi är de yrkesverksamma som leder statistiken för utbrändhet.

När ni kräver saker måste ni fundera på vem som ska genomföra detta och vad som ska tas bort från dennes uppdrag. Decennier av effektiviseringar på skolan har gjort att vi lärare redan jobbar långt över vår kapacitet. Läraryrket är idag ett riskyrke. Det är en skymf för en kunskapsnation som Sverige.

Vi lärare går sönder av glappet mellan krav och resurser. Varför låter ni oss gå sönder? Nu har ni lyssnat, nu måste ni agera!

Pernilla Wallgren och Alexander Skytte, Lärarupproret

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Åsa Fahlén: ”Var är höstplanen för lärarna?”

Terminsstart

Lärare som återvänder till jobbet vittnar om arbetsgivare utan plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Lärarnas Riksförbund är kraftigt kritiska.

Annons
Annons

Facket räknar med besvärlig skolstart

Corona

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

Annons

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

Annons
Annons

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons