Replik

”Varför prata om hur ungdomar mår när man inte ens vill lyssna eller förstå oss?”

per-mahl-replik-ohalsa

Tolv elever på Skapaskolan i Huddinge reagerade starkt på Per Måhls debattartikel om psykisk ohälsa: ”Han lägger över hela ansvaret på oss”, skriver de.

Vi läste Per Måhls debattartikel om orsaker till ungdomars psykiska ohälsa och visste ärligt inte om vi skulle skratta eller gråta. Vi skulle önska att Måhl samlade på sig lite fakta innan han satte sig ner för att skriva. Enligt artikeln är det internet och att ungdomar äter för mycket som gör att vi mår så dåligt, inte överhuvud taget vår stressade vardag i skolan.

Måhl förstår inte att man också kan träffa folk online, vilket gör internet till en social plattform. Där finns gemenskap och vänskapsband som tillför något till ungdomar. Att ha någon att prata med utöver sina föräldrar. Dessutom finns det utmaningar i dataspel, spel där man på riktigt får utmana hjärnan.

Många ungdomar har hittat meningsfulla vänskapsrelationer över hela världen i dataspel och på internetforum. Och förstå hur mycket man t ex utvecklar sin engelska! Vi är många som har utvecklande och lärande diskussioner på sociala medier. För att tala klarspråk är det otroligt gammalmodigt att säga att man blir fet och osocial av att hänga på internet.

Måhl använder Solviksskolan i Järna som ett bevis på att en prov- och betygsfri skola är skadlig för oss barn. Men han tycks inte fundera över att på den skolan fick barn inte lära sig att skriva och räkna överhuvudtaget. Problemet var nog därför lite större än att barnen inte hade prov. Måhl behöver dessutom se helhetsbilden, istället för att hänvisa till en enda skola som det inte gick så bra för. Det finns så mycket forskning som säger helt andra saker.

Med Måhls argumentation kan man nästan tro att han menar att utan betyg kan man inte utbildas? I årskurs 1-5 har man inte betyg och dessa elever kan trots det lära sig läsa, skriva och allt du behöver kunna inför framtiden.

Vi vill understryka att vi inte vill ta bort betygssystemet helt. Vi vill heller inte att skolan ska bli en lekplats där man inte får lära sig saker och förbereda sig inför framtiden. Men vi vill sänka kraven på ungdomar, inte ta bort dem utan sänka dem. Ett av våra förslag är att ta bort eller begränsa antalet nationella prov eftersom de bidrar mycket till problemet. Om kraven är så höga att allt fler ungdomar lider  av psykisk ohälsa på grund av skolan så har det gått alldeles för långt.

”Det får honom att låta opåläst”

Vi reagerade också starkt på vad Måhl skrev om att ungdomar borde äta mindre. Enligt Socialstyrelsen beräknas 200000 personer i Sverige ha en ätstörning. Enligt en undersökning gjord av Rädda barnen har var femte svensk tjej någon gång haft ett ätstört beteende. Främst drabbas unga som går i skolan. Att säga att någon kommer må bättre genom att äta mindre är som att hälla salt i såren. Att ungdomar ska ge mindre energi till sina kroppar kommer inte ge dem bättre betyg. Vi hoppas att det är en självklarhet för det flesta.

Måhls uttalande om att vi ska äta mindre är inte bara logiskt fel utan får honom också att låta opåläst. Det är faktiskt direkt oansvarigt att uttrycka sig på det sättet. Man ska vara varsam med hur man tar upp ämnet mat, speciellt vuxna som inte vet hur det är att vara ungdom i dagens samhälle. Ja, det finns forskning på det också.

Skolan är stället där vi hela tiden ska prestera. Det är självklart att våra liv utanför utbildningen påverkar men mycket stress kommer faktiskt från skolan. Många stressar över att anpassa sig till en specIell mall för att uppnå bra betyg. Om betygen hade varit lite mer flexibla och de nationella proven varit färre hade många mått bättre.

Måhl får det att låta som att det bara är vårt fel, han lägger över hela ansvaret på oss. Det är självklart att vi bestämmer över vår fritid men eftersom en stor del av stressen kommer från skolan så kan inte vi göra något åt det. Då är det vuxna som verkligen behöver lyssna, inte vi. I dagens skola är vi många som blir stressade över att prestera varje dag och att få bra betyg för att kunna komma in till gymnasiet.

Det vi gör på fritiden är det som får många att slappna av och inte tänka lika mycket på skolan. Och detta är inget vi hittar på – det finns forskning  som visar  att många ungdomar lider av psykisk ohälsa och att en bidragande faktor till detta är betygen och alla krav som ställs på oss.

Att  vuxna inte förstår oss gör oss ledsna och frustrerade. Det känns ibland som att vår strid är onödig då vi ändå inte kommer bli sedda och hörda. Många vuxna har redan en bestämd uppfattning om oss och det visar Måhls debattartikel tydligt. Varför prata om hur ungdomar mår när man inte ens vill försöka lyssna eller förstå oss som är unga idag?

Elanur Ilkhan, My Hessling, Isak Miller, Anton Ström, Wilma Andersson, Elin Jernkrok, Almira Ûnlü, Sixten Thelin, Rebecka Brohoff, Olivia Krogstad, Alve Hedman och Leo Marcus – Skapaskolan, åk 9

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera