Organisering

”Varför stressa in i något nytt när LR växer?”

Simon Sandström debatt

”I de medlemsmöten jag deltagit är det tydligt att medlemmarna inte är insatta och osäkra inför sitt beslut”, skriver Simon Sandström.

| Foto: Martin Stenmark och Magnus Lejhall
LR:s medlemmar

2018 (medlemmar)

 • Sammanlagt: 90 721
 • Fullbetalande: 62 676
 • Studerande: 19 892
 • Pensionärer: 8 223

2019 (medlemmar)

 • Sammanlagt: 92 270
 • Fullbetalande: 63 793
 • Studerande: 18 998
 • Pensionärer: 8 479

2020 (medlemmar)

 • Sammanlagt: 89 553
 • Fullbetalande: 64 574
 • Studerande: 16 224
 • Pensionärer: 8 755

2021 (medlemmar)

 • Sammanlagt: 86 749
 • Fullbetalande: 64 360
 • Studerande: 13 385
 • Pensionärer: 9 004

Det är en realitet att Lärarnas Riksförbund de senaste åren ökar stadigt i antal yrkesverksamma (betalande) medlemmar. Tidigare artikel i Skolvärlden gav med rubrik och citat en missvisande bild. Den enda medlemsminskningen är de facto studenter, vilket är ett resultat av pandemin.

Jag förstår inte varför vi ska stressa oss in i något nytt när LR uppenbarligen i detta nu är ett attraktivt och växande fackförbund för ämnesundervisande lärare och studie- och yrkesvägledare.

Jag ser inte hur den nya större organiseringen ska gynna mig som ämnesundervisande lärare på låg- och mellanstadiet. Många av våra medlemmar har valt LR på grund av att de vill ha facklig kvalitet före facklig kvantitet, däribland jag själv. Den andra valmöjligheten har alltid varit Lärarförbundet.

 Ökat i antal medlemmar

Jag tar Stockholm som ett gott exempel gällande medlemsnytta och facklig leverans. Här har vi ökat i antal medlemmar under en längre tid, fram för allt på låg- och mellanstadiet. Vi är störst i antal ämnesundervisande i både grundskolan och gymnasiet. Det på grund av att vi driver hårt att de ämnesundervisande lärarna endast ska arbeta med sitt kärnuppdrag. Planering, undervisning och dokumentation. Hela vägen från lågstadiet till gymnasiet. Vi är också tuffa i förhandlingar och sätter in starka åtgärder gällande arbetsmiljön vid behov, se flera skyddsstopp bland annat.

Det är heller inte lärare i fritidshem eller de lärare som arbetar inom förskolan vi ser välja LR i någon större utsträckning. Det är en stor majoritet ämnesundervisande lärare som väljer oss. De lärare som är verksamma inom förskola och fritids får bättre hjälp av Lärarförbundet. LR är för mig redan ett riktat förbund mot ämnesundervisande lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi är proffs på dem.

Beroende av fysisk träff

Jag har under studentrekryteringen på våra lärosäten innan pandemin sett hur ”facklig kvalitet före facklig kvantitet” gått hem hos studenterna. Det medlemstapp som Skolvärldens artikel tog upp kan enbart relateras till att vi inte kunnat vara ute på våra lärosäten under två års tid.

Den medlemsrekrytering som sker där är helt beroende av att fysiskt träffa studenterna vid upptakten för varje termin samt kunna synas på plats och svara på frågor. Studentmedlemmarna kommer vi få tillbaka när samhället öppnas upp igen och vi åter kan vara aktiva ute på lärosätena.

Gällande möjligheten för medlemmarna att diskutera och sätta sig in i processen tycker jag också det finns stora brister från centralt håll.

Det öppnades ett internt diskussionsforum för våra medlemmar först vid start för omröstning. Något som borde skett långt innan.

Nu har förbundsstyrelsen också ändrat sig och tagit beslut om att låta även pensionärsmedlemmarna få svara på en enkät, liknande den studenterna svarat på. Det är bra. Pensionärerna vet vad LR står för och de har varit oss trogna länge. Jag känner dock att detta plötsliga beslut är bevis nog på att organiseringsprocessen går för fort.

Att stressa kan aldrig vara bra

Att stressa oss in i något nytt kan aldrig vara bra. I de medlemsmöten jag deltagit i som biträdande föreningsombud, både lokalt och i de som LR centralt organiserat, är det tydligt att medlemmarna inte är insatta och osäkra inför sitt beslut. De har fullt upp med att ge våra elever en kvalitativ undervisning. Detta underbemannade i en pandemi.

Jag har röstat nej.

Jag tror på det fack jag valde redan som student.

Jag tror på Lärarnas Riksförbund.

Simon Sandström, legitimerad lärare i svenska, matematik (åk 1–6) och idrott (åk 1–9)
Bitr.föreningsombud/huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund Stockholm

 • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera