hjarna_minnas_vonessen

Jonas von Essen är tvåfaldig världsmästare i minne och pluggar till lärare.

Undervisningsmetoder

Världsmästarens teknik hjälper eleverna att minnas bättre

Vill du hjälpa dina elever att minnas saker bättre? Flerfaldige minnesmästaren Jonas von Essen, som studerar till lärare, delar med sig av sina bästa tips på hur man skaffar ett minne i världsklass.

Jonas von Essen
 • Ålder: 27 år
 • Bor: Göteborg
 • Bakgrund: På gymnasiet fick Jonas von Essen på biblioteket syn på en bok om minnestekniker. Han slukade de enkla övningarna i boken som snabbt ledde till en fascination över hur mycket det gick att memorera i hjärnan på så kort tid. Han har efter detta deltagit i ett flertal minnestävlingar och blev 2013 Sveriges första världsmästare i minne.
 • Aktuell: Är minnesatlet, föreläsare, författare, och studerar till att bli lärare. Han läser just nu tredje året på Chalmers.

När skedde mordet på Gustav III, vilket riksdagsparti var fjärde störst i Sverige 1998 och vad heter fiskbulle på tyska nu igen? Få saker är så irriterande som att inte komma ihåg det man vill.

Jonas von Essen vet hur man minns saker. Han är tvåfaldig världsmästare i minne och under våren 2018 visade han upp sin egendomliga minnesbegåvning för den svenska publiken i tv-programmet ”Talang” där han bland annat memorerade 50 000 decimaler av pi.

Efter succéerna väntar nya utmaningar för minnesmästaren. Under hösten fortsätter han studierna till att bli lärare via mastersprogrammet på Chalmers i Göteborg.

 – Jag vill bli lärare för att jag alltid har haft åsikter om skolan och utbildning och om hur man kan göra skolan roligare och mer intressant. Att i lärarrollen få en chans att försöka förverkliga dessa känns som något av det mest spännande och kreativt utmanande man kan göra, säger Jonas von Essen.

Jag ska se till att det blir en del av den vanliga undervisningen.

Enligt Jonas von Essen kan vem som helst träna sig till ett superminne. Därför vill han visa fler människor hur minnesteknikerna fungerar, och det bästa sättet att göra det är att själv bli lärare och ge det till sina elever.

– Eleverna kommer att minnas mer med de här teknikerna och framför allt kommer de få mer tid över till att analysera och diskutera. Jag ska se till att det blir en del av den vanliga undervisningen och att det genomsyrar mina lektioner för att eleverna ska lära sig allt så bra som möjligt, säger han.

 I framtiden vill Jonas von Essen undervisa i matematik och historia. Men i just matematiken har man faktiskt väldigt liten nytta av minnestekniker, menar han.

 – Man använder inte minnestekniker för att ersätta förståelsen, det är för att underlätta lärandet. I matten är det ett problem att väldigt många inte förstår vad de lär sig, och att man i stället försöker memorera. Det tar bort själva meningen med ämnet, säger Jonas von Essen.

 I hans andra undervisningsämne, historia, är det väldigt mycket fakta och kunskaper som krävs som en bas för att få bäst förståelse – och därför kan man ha stor nytta av minnesteknikerna. 

 – Till exempel kan man använda sig av det här med ”minnespalats” (se tipslistan här bredvid) för att komma ihåg viktiga händelser och årtal. Det fungerar utmärkt för att skapa en överblick. 

 Hur stor nytta kan minnesteknikerna göra för lärare i klassrummet?

 – Det är så klart bara en del av allt som utgör en bra lärare eller en bra undervisning, men jag tror att det kan bidra väldigt mycket. En orsak till att många elever tycker att skolan är tuff är att det är svårt att lära sig saker. Det tror jag ofta kan bero på att de inte vet hur de ska gå tillväga när de lär sig, säger Jonas von Essen och tillägger: 

 – Men med hjälp av minnestekniker så skapar man en strategi för att ta sig an vilketn typ av material som helst, oavsett hur komplicerat det kan vara. 

Därför hade det varit naturligt om lärarstudenter skulle lära sig minnestekniker på lärarutbildningen, tycker Jonas von Essen.

 – Jag reagerade på det när jag studerade på lärarutbildningen. Dels så är det som lärare viktigt att på ett bra sätt kunna förklara och visa saker, men det är också viktigt att lära ut hur man som elev lär sig på bästa sätt – det vill säga få eleverna att fortsätta på egen hand.

TRE TIPS FRÅN MINNESMÄSTAREN

Hitta en plats att minnas med

 • En av de vanligaste metoderna, som jag själv gärna använder, är att skapa ett så kallat minnespalats. Jag utgår från en plats jag känner till väl och placerar sedan ut olika bilder och situationer i en tänkt promenad i palatset. Det är effektivt, enkelt och väldigt användbart för att snabbt skapa sig en överblick över ett nytt ämne. Men det är också värdefullt att använda som referensram i klassen som studieteknik. För då har alla en gemensam bas som alla kan utgå från.

Repetera rätt

 • En minst lika viktig del är spaced repetition som helt enkelt går ut på att man ska veta när man ska repetera någonting. Det är någonting som avspeglas i de flestas bristande studietekniker. Man repeterar väldigt godtyckligt, kanske bara kvällen innan ett prov, och hoppas att det ska sätta sig. All forskning visar att det är en väldigt dålig studiemetod för att minnas saker. 
 • I stället finns det forskning som har tagit fram optimala repetitionsmönster. Men med spaced repetition handlar det i grund och botten om att man repeterar mer och mer sällan. Alltså när man först lär sig någonting så behöver man repetera lite oftare och sedan varje gång man ska repetera det så kan man vänta lite längre tid innan man repeterar det igen. 
 • Att lägga repetitionerna vid rätt tidpunkt gör att man får in det i långtidsminnet. När du har fått in det här repetitionssättet så spar du väldigt mycket tid och minns bättre. Jag har till exempel appar som påminner mig när jag ska repetera något igen.

Minns även svåra begrepp

 • En annan fördel med minnestekniker är att göra saker som är väldigt svåra och abstrakta för hjärnan att komma ihåg mer konkreta och minnesvärda för att minnas. Det kan handla om språk, glosor eller historiska personer eller andra krångliga begrepp som man kan lära sig. 
 • Då handlar det om att göra om dessa till bilder med hjälp av en form av rebusteknik. Man tar någonting som det här ordet låter som, vilken man därefter associerar till en bild som har med det man vill minnas att göra. Det här kan sättas i system för att snabbt få in och hålla isär olika begrepp i huvudet så att man därefter kan fokusera helt på deras innebörd.
 • Då blir det både enklare att minnas och att förstå. Om du till exempel vill komma ihåg att ordet ”mochilla” på spanska betyder ryggsäck, kan du föreställa dig din MOr som ligger och CHILLAr i en ryggsäck. 
Kommentera