ukraina_asa_fahlen

”Frågan är hur det påverkar skolsystemet när vi vet att den regim som driver på ockupationen inte har ett demokratiskt synsätt. Risken finns att det även avspeglar sig i skolsystemet, vilket inte är ovanligt”, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

| Foto: Shutterstock
Ukraina

”Vårt uppdrag som lärare viktigare än någonsin”

LR-ordföranden Åsa Fahlén om kriget i Ukraina

Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse fördömer i dag invasionen i Ukraina. Ordföranden Åsa Fahlén menar att lärarkåren spelar en ytterst viktig roll för att synliggöra vad som nu pågår.
– Det är viktigt att ingenting tystas ned. Informationen som går ut via ryska medier ger en helt förvrängd verklighetsbild, säger hon.

I fredags fördömde den globala lärarorganisationen Education International Rysslands krigföring. LR är medlem i organisationen och vid måndagens förbundsstyrelsemöte beslutade man att även göra ett eget uttalande.

Det är svårt att överblicka allt som sker i Ukraina. Åsa Fahlén har inte någon klar bild av hur skolväsendet påverkas av kriget men bedömer att det skiljer sig åt i olika delar av landet.

– Där det pågår rena krigssituationer utgår jag ifrån att ingen undervisning kan bedrivas, folk flyr. Sedan kan man fundera över hur det ser ut i ockuperade områden. Frågan är hur det påverkar skolsystemet när vi vet att den regim som driver på ockupationen inte har ett demokratiskt synsätt. Risken finns att det även avspeglar sig i skolsystemet, vilket inte är ovanligt. Jag har ett hopp om att man inte ska lyckas med det.

Cyberattacker

Vad kan egentligen vi i Sverige göra?

– Något som spelar en roll i ett större och vidare perspektiv är det här med desinformation och misinformation, dvs felaktigheter. I morse berättade min dotter att hon hört att vi ska bunkra. ”När ska vi göra det?”. Det sprids en massa information som man inte vet var den kommer ifrån i dagens moderna krig, säger hon och nämner cyberattacker och hur man tar kontroll över sociala medier och medier och kommunikation.

– Vi måste vara beredda på det. Krig i dag handlar inte bara om fysiska strider utan om vem som har makt över pengaflöden och information.

Korrekt och objektivt

Åsa Fahlén säger att lärarnas, både i Sverige och i omvärlden, uppdrag är viktigare än någonsin. Att lärare ska synliggöra vad som händer, på ett korrekt och objektivt sätt.

– Informationen som går ut via ryska medier ger en helt förvrängd verklighetsbild. Ju fler som kan tala om vad som egentligen händer desto större möjlighet att folk runt omkring Putin reagerar. Men det är viktigt att inte generalisera och skilja på ledarskap och folk, men också att man pratar om vikten av demokrati. Vilket utrymme har en ledare i ett land, och på vilka grunder kan en ledare fatta ett beslut?

– När Sovjetunionen föll var den starka förhoppningen att Ryssland skulle demokratiseras och kasta av sig oket från den kommunistiska diktaturen. Det har gjorts försök men i dag går Ryssland tyvärr åt fel håll, säger hon och tillägger:

– Vi vet också att Ryssland är ett av de farligaste länderna att vara journalist i. En diktator ser det fria ordet som ett allvarligt hot. Genom att göra uttalanden och sprida vad som händer i sociala medier, att prata och rapportera kan vi civila göra något.