ivana_webb

Ivana Eklund har utvecklat ett arbetssätt med digitala resurser i SFI-undervisningen.

Digitalt

”Växla uttrycksformer och nå bättre resultat”

Elever behöver växla mellan olika uttrycksformer för att effektivisera lärandet. Det menar läraren Ivana Eklund som har utvecklat ett arbetssätt med digitala resurser i SFI-undervisningen.
– Om fler sinnen blir involverade förstärks lärandet, säger hon.

Ivana Eklund arbetar som lärare i Eskilstuna i ämnena tyska, svenska och svenska som andraspråk. Hon har en tio år lång erfarenhet av att undervisa på SFI, och under de senaste fem åren har hon arbetat med vuxna elever i behov av grundläggande läs- och skrivundervisning. 

På Bokmässan i Göteborg föreläste hon om hur digitala resurser i SFI-undervisningen har förbättrat resultaten för hennes elever. Ivana Eklund har arbetat fram ett arbetssätt som är språkutvecklande och integrerar digitala verktyg och webbaserade resurser.

– Elever behöver växla mellan olika uttrycksformer eftersom de behöver förbättra och effektivisera själva lärandet. Om de bara skulle läsa och skriva blir det begränsat och väldigt platt, men kopplar man in tal och att lyssna blir fler sinnen involverade och då förstärks lärandet, säger Ivana Eklund.

Med digitala resurser kan undervisningen här bli betydligt mer effektiv än om man gör det analogt.

– Det blir även en begränsning med möjligheter för eleverna att få syn på sitt eget lärande om man gör det analogt. Det går inte att sätta på det man precis gjort igen då det kanske är utsuddat på tavlan, då är det borta.

Det behöver inte vara så svåra verktyg man använder sig av i undervisningen, berättar hon.

– Jag använder inga svåra verktyg alls. Det här är någonting som alla kan göra. Verktygen, som är appar eller webbaserade, behöver inte vara jättekomplicerade i sig. Fokus i skolan generellt har varit för mycket på tekniken, och man har köpt in prylar och program. Men man har inte tittat så mycket på vad man kan göra med tekniken utifrån en pedagogisk tanke. Det blev för digitalt, helt enkelt.

– Det är jätteviktigt som lärare, när man planerar ett arbetsområde, att man verkligen funderar på om det har någon betydelse om eleverna använder den här appen nu eller senare i framtiden.

När Ivana Eklund använder verktygen är det viktigt att det sker i en särskild ordning när de används.

– Jag tycker det är viktigt att använda verktygen i en viss ordning eftersom jag har en bestämd tanke kring vad eleven ska öva. Då kanske man måste bygga upp kunskapen på ett visst sätt för att en särskild app verkligen ska komma till nytta, säger hon.

Efter ett tag när hon använt verktygen systematiskt och uppmuntrat elever att själva använda sig av materialet, med olika uttrycksformer, så ger det effekt efter några veckor.

– En elev som hade jättesvårt i början knäckte språket till slut – och rätt som det är funkar det. När eleven spelat in sig själv får den ett kvitto på sin utveckling. Det går lättare om man både kan se och göra det när man tränar.

– Och det som är så bra är att det går att individanpassa. Utifrån vilka svårigheter en elev har så kan jag lägga en nivå på genomgångar med mera.

Hur ser det ut med efterarbete?

– Det har verkligen inte blivit mer efterarbete för mig. När metoden har blivit utarbetat, och det kan ta tid, så blir det bra, säger Ivana Eklund.

Kommentera