Medals podium

SKL har rankat landets skolkommuner.

Ny jämförelse

Här finns landets bästa skolor

Vellinge, Nykvarn, Nacka, Vadstena och Överkalix.

Det är landets bästa skolkommuner, enligt en ny ranking från SKL.

Läs mer:

Hela SKL:s jämförelse av landets skolkommuner hittar du här:

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör varje år en jämförelse av landets grundskolekommuner utifrån en sex olika parametrar, däribland:

  • Hur många elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
  • Genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9.
  • Hur många elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram.

Kommunerna med högst sammanvägt resultat är i år Vellinge, Nykvarn, Nacka, Vadstena, Överkalix och Filipstad. I botten av listan återfinns Färgelanda, Skinnskatteberg, Flen, Laxå, Hällefors och Vingåker.

– Vi tävlar inte mot andra utbildningsorganisationer utan endast med oss själva, vi vill hela tiden förbättra oss. Elevernas utbildningsresultat ska hela tiden förbättras det är vår övergripande målsättning för utbildningen i Vellinge, säger Vellinge kommuns utbildningschef Martin Persson.

På nationell nivå visar jämförelsen att det genomsnittliga meritvärdet ökat från 214,8 till 217,1 poäng. Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har däremot sjunkit, från 86,9 procent till 85,6 procent. 

Andelen nyanlända som blir behöriga till gymnasiet har minskat, vilket enligt SKL hänger ihop med att fler kommer till Sverige i högre ålder, liksom att fler nyanlända haft en bristfällig skolgång i sitt tidigare hemland.

– I rapporten lyfter vi fram olika vägar till framgång med nyanlända elevers resultat. För att komma hela vägen behöver kommunerna rimliga förutsättningar från staten, till exempel att asylsökande och nyanlända fördelas jämnare mellan landets kommuner och skolor, säger Håkan Sörman, vd för SKL.

Kommentera