Forskning

Vetenskapsrådet vill studera lärares antirasistiska arbete

6,1 miljoner kronor får forskaren Emma Arneback vid Örebro universitet av Vetenskapsrådet för att undersöka hur lärare jobbar mot rasism.

– Skolan är en central plats för arbete mot orättvisor och kränkningar i samhället. Lärarnas uppdrag är viktigt men också komplext och utmanande. Nu ska vi undersöka hur lärare agerar, vad som ligger till grund för detta och vilka konsekvenser deras agerande för med sig, säger Emma Arneback i ett pressmeddelande.

Forskningen ska titta på lärarnas vardagliga arbete och konsekvenserna av det. Målet är att i slutändan kunna presentera vilka strategier som fungerar bäst.

– Resultatet från projektet har relevans både för det vetenskapliga fältet och för de elever, lärare och skolledare som är verksamma i skolan liksom för dem som arbetar med styrdokument och andra utbildningspolitiska texter, säger Emma Arneback.

Kommentera