gabriel_h_sahlgren_och_henrik_jordahl

Forskarna Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl vid Institutet för Näringslivsforskning.

| Foto: Elisabeth Precht/Karl Gabor
Skolans styrning

”Underminerar lärarnas auktoritet”

En ny debatt om skolans styrning och New Public Management har blossat upp.

Forskarna Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl försvarar NPM och menar att det "är vettlöst att lärare fortfarande betygsätter sina egna elever”.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Heller Sahlgren och Jordahl, som är knutna till Institutet för Näringslivsforskning, att det ”inte finns mycket som tyder på att New Public Management förtjänar sitt dåliga rykte i den svenska debatten”.

Att mäta elevernas kunskapsresultat och tydligt offentliggöra informationen kan vara ett kostnadseffektivt sätt att höja resultaten, menar de två forskarna, som är författare till den nya SNS-rapporten ”Information – ett verktyg för bättre skolsystem”. 

Enligt Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl kan billiga kvalitetshöjningar kan åstadkommas genom konkurrens och användande av traditionella managementmetoder, som tillämpning av best practice och att belöna lärare som uppnår goda resultat.

För att få NPM att fungera ännu bättre vill de se tydligare och mer jämförbar information: ”Ett grundproblem är att varken betyg eller provresultat är jämförbara mellan olika kommuner och skolor. Att lärare fortfarande betygsätter sina egna elever, samtidigt som både gymnasie- och högskolor tvingas acceptera dessa betyg, är rent ut sagt vettlöst. Dagens system uppmuntrar föräldrar och elever att pressa lärarna, vilket underminerar lärarnas auktoritet och leder till korruption”, skriver de i debattartikeln i Svenska Dagbladet.

För att komma tillrätta med detta föreslår forskarna en rad åtgärder, bland annat en centralisering av betygssystemet och ”meningsfulla mått” på skolors – och kanske även lärares – effektivitet i stället för att ha fokus på skolors genomsnittliga resultat.

Heller Sahlgren och Jordahl vill också att Skolinspektionen gör fler oannonserade inspektioner och att att inspektionerna ska vara mer inriktade på kunskapsmässig kvalitet och ge information som hjälper elever och föräldrar med skolvalet.

I en annan debattartikel, i Dagens Nyheter, öppnar statsråden Ardalan Shekarabi, Magdalena Andersson och Per Bolund däremot för att ge kommuner och landsting större frihet, för att komma bort från detaljreglering, administration och fyrkantiga ersättningsmodeller.

”Den detaljstyrning av välfärden som brukar kallas New Public Management riskerar att urholka tilliten till välfärden och välfärdsmedarbetarnas kompetens”, skriver de tre ministrarna, som menar att generella statsbidrag ger kommuner och landsting större frihet att själva utforma sin verksamhet med utgångspunkt i medborgarnas behov.

”Det är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig i välfärden. Läget inom skolväsendet är för närvarande sådant att det finns behov av riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen är i sig ett symtom på den oklara styrkedja som bland annat OECD identifierat. Därför har regeringen tillsatt en skolkommission som kan bidra till att långsiktigt minska behoven av de många riktade statsbidrag som finns i dag på området”, skriver Andersson, Bolund och Shekarabi på DN Debatt.

Kommentera