Annons
”Att fyra av fem kommuner tvingas göra nedskärningar får enorma konsekvenser vilket oroar oss på Nationellt centrum för svenska som andraspråk”, skriver Anna Kaya och Karin Sandwall..

”Vi är på väg att utbilda barn och unga rakt in i utanförskap”

Publicerad 10 december 2019

Relaterat

Debatt. ”Nedskärningarna slår hårt mot elever i behov av SVA”, skriver Anna Kaya och Karin Sandwall på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Efter 15 år som lärare i svenska som andraspråk (sva) ska jag nu omplaceras och arbeta som klasslärare i en annan skola. Vi har många elever som är i behov av sva-undervisning, men jag ska inte undervisa dem. Jag ska omplaceras eftersom “effektiviseringar” leder till att min tjänst tas bort. Eleverna? De ska tydligen läsa sva tillsammans med elever som läser svenska, och bli undervisade av en lärare utan sva-utbildning. Det är både orimligt och ohållbart! Eleverna kommer inte få den undervisning som de har rätt till. Min rektor kan inget göra, hålla budget är tydligen viktigare än att följa skollag och skolförordning. Kan ni på Nationellt centrum för svenska som andraspråk ge mig råd? Vad ska jag göra?

Att fyra av fem kommuner tvingas göra nedskärningar får enorma konsekvenser vilket oroar oss på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

Mejlet ovan är tyvärr bara ett mejl av många som vi får. Lärare och rektorer vittnar om att elever inte får den sva-undervisning som de har rätt till, ofta för att sva-lärare saknas. Vi har redan en gigantisk brist på lärare i svenska som andraspråk och att då inte använda de få sva-lärare som faktiskt finns är inget annat än ren och skär dumhet. Framförallt eftersom elever i behov av sva-undervisning ökar konstant, ett behov som de ekonomiska nedskärningarna faktiskt bidrar till.

På vissa förskolor talas så lite svenska, både bland personal och barn, att forskare varnar för att barn med annat modersmål inte får möjlighet att lära sig tillräcklig svenska för att klara skolan. Att i skolan utforma sva-undervisning som möter dessa barns behov, likväl som nyanlända elevers behov, är resurskrävande och ställer höga krav på skolans organisation och på lärarnas kompetens kring flerspråkiga elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Denna kompetens har behöriga sva-lärare, en lärarkategori som det alltså råder stor brist på.

Dessvärre har det sedan 2011 inte utbildats en enda sva-lärare inom grundlärarprogrammet åk 1–3 eller åk 4–6. Sva går nämligen bara att välja inom ämneslärarprogrammet. Enligt Skolverkets statistik från 2018/2019 är enbart 29 procent av de tjänstgörande sva-lärarna i åk 4–6 behöriga. Två tredjedelar av eleverna får således sva-undervisning av obehöriga lärare. Dessa kan vara behöriga i ämnet svenska, men här måste poängteras att svenska och svenska som andraspråk är två olika ämnen med olika kursplaner.

Vi är på väg att utbilda barn och unga rakt in i utanförskap.

Att anta att en svensklärare kan undervisa i sva bara för att “kursplanerna är så lika” är kontraproduktivt och leder till sämre språk- och kunskapsutveckling hos eleverna. Det är orimligt att förvänta sig att en svensklärare ska kunna undervisa nyanlända elever, som ska lära sig svenska som ett nytt språk, i samma klassrum som elever som har svenska som modersmål.

Det är även orimligt att svensklärare ska förväntas ha ett andraspråksperspektiv, ett specifikt sva-innehåll och en andraspråksmetodik i sin undervisning utan utbildning. Lägger man till i övrigt stora elevgrupper med många elever i behov av särskilt stöd inser man snabbt att situationen är ohållbar.

Betygsstatistiken gällande sva-ämnet åk 9 visar att 35 procent av eleverna får icke godkända betyg. Detta är inte så konstigt eftersom nyanlända elever sällan hinner få godkända betyg i sva, men även om vi räknar bort de nyanlända är det 18 procent av eleverna som får betyget F i sva. Hur många av dessa elever hade kunnat få godkända betyg om de hade fått kvalitativ sva-undervisning av behöriga sva-lärare? Den frågan hänger obesvarad i luften.

Bristen på utbildade sva-lärare i svensk skola är ett allvarligt problem. Att ekonomiska nedskärningar ytterligare sänker kvaliteten på undervisningen medför att antalet elever som lämnar grundskolan utan godkända betyg ökar samt att antalet elever som slutför gymnasiestudier minskar.

Barn och elever i Sverige behöver ett starkt svenskt språk för att i framtiden kunna delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Detta förutsätter god tillgång till kompetenta sva-lärare, och övriga lärare, som har goda förutsättningar att bedriva kvalitativ undervisning.

Som det ser ut nu är vi på väg att utbilda barn och unga rakt in i utanförskap. Det är betydligt dyrare för samhället än att idag ge elever den utbildning som de har rätt till.

Anna Kaya och Karin Sandwall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons