debatt_edtech

Jannie Jeppesen är vd på Swedish Edtech Industry.

| Foto: Shutterstock
Debatt

”Vi är redo – men i en samhällskris behövs tålamod och tillit”

Debatt ”Om vi kan ha tålamod och tillit till varandra, och förståelse för att detta är en extraordinär situation, så kan svensk skola gå stärkt ur den här krisen”, skriver Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. 

Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry är en branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet och ansluter de flesta företag som levererar utbildningsteknologiska tjänster till det formella utbildningssystemet, från förskola upp till och med universitet.

Stora delar av svensk skola går över till distans- och fjärrundervisning. Till alla elever, föräldrar, lärare, skolledare och skolhuvudmän i hela Sverige vill den svenska edtechbranschen säga två saker:

Det första: Digital undervisning i stor skala är möjligt – vi kommer att klara det.

Det andra: Vi som arbetar med att leverera de tekniska lösningar som behövs för att bedriva digital undervisning kommer göra allt vi kan för att det ska fungera så bra som möjligt. Varje dag, fram till att den här samhällskrisen är över.

Men vi vill också säga en tredje sak, och det är att vi behöver ha beredskap för att de kommande veckorna inte kommer att bli enkla.

Räknar vi in även grundskolorna kan närmare två miljoner barn, elever och studenter behöva studera hemifrån. Att så många på samma gång går över till distans- och fjärrundervisning ställer enorma krav.

  • På oss som leverantörer, och den tekniska kapaciteten i våra produkter och tjänster. På att det finns rätt tekniska förutsättningar för lärare och elever.
  • På att eleverna har en tillräcklig och driftsäker bredbandsuppkoppling hemma, och att de vet hur olika programvaror ska användas.
  • På att det finns stöd för lärarna i hur de bäst bedriver undervisningen.
  • På att skolorna får tid på sig att sätta upp de rutiner de behöver för att organisera för hemundervisning – analog som digital.

Det säger sig självt att problem kommer uppstå längs vägen. Ibland stora, ibland små. Då måste vi arbeta tillsammans för att lösa dem, och lita på att alla gör sitt bästa under de förutsättningar som råder. Vi behöver ha tålamod, vara flexibla och hitta vägar framåt tillsammans.

Medlemsföretagen i Swedish Edtech Industry har beredskap, och har i flera veckor arbetat med en rad åtgärder för att underlätta skolsystemets omställning:

  • Förstärkt supportkapacitet och utökad teknisk kapacitet, till exempel kraftfullare servrar.
  • Många medlemsföretag erbjuder sina digitala tjänster kostnadsfritt terminen ut och arbetar hårt för att hjälpa och installera alla nya användare. På vissa håll arbetar personalen i skift för att möta behoven.
  • Produktion av filmer, guider och instruktioner som ett stöd för lärare som ska undervisa online.

Vår bedömning är att edtechföretagen kommer kunna möta behoven och leverera sina tjänster, men det kommer vara problem med nätuppkoppling och tillgång till tjänsterna. Det skapas ett enormt tryck på kapaciteten när så många ska använda digitala plattformar hela dagen istället för att logga in någon gång då och då.

Många edtechföretag är små. Sex av tio företag har färre än tio anställda. Ett typiskt medlemsföretag har 17 anställda och levererar till runt 70 kommuner. Det är lätt att räkna ut att en supportavdelning med en handfull medarbetare är sårbar för att någon blir sjuk eller får sjuka anhöriga.

Vi i edtechbranschen kommer göra allt i vår makt för att Sverige ska ta sig igenom den tid som ligger framför oss

Många edtechföretag har också små eller inga ekonomiska marginaler. De har ofta affärsmodeller som bygger på att lärarna inte använder digitala verktyg i all undervisning och på varje lektion. När det nu förändras påverkas företagens förutsättningar. De kan få mångdubbelt större kostnader men inte högre intäkter. De måste snabbt skala upp tjänster och stödfunktioner som efter krisen är över behöver skalas ner igen. Om situationen blir långvarig, kommer de ha svårt att klara sig och riskeras slås ut. Trots att de behövs mer än någonsin.

Vi i edtechbranschen kommer göra allt i vår makt för att Sverige ska ta sig igenom den tid som ligger framför oss, och för att Sveriges alla skolelever ska ha förutsättningar att lära sig med de möjligheter digitalisering nu ger.

Lärarna har en enorm uppgift framför sig, och vi behöver ha stor förståelse för deras situation. Om vi kan ha tålamod och tillit till varandra, och förståelse för att detta är en extraordinär situation, så kan svensk skola gå stärkt ur den här krisen.

Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera