Annons
Jannie Jeppesen är vd på Swedish Edtech Industry. Foto: Shutterstock

”Vi är redo – men i en samhällskris behövs tålamod och tillit”

Publicerad 26 mars 2020

Fakta

Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry är en branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet och ansluter de flesta företag som levererar utbildningsteknologiska tjänster till det formella utbildningssystemet, från förskola upp till och med universitet.

Relaterat

Debatt ”Om vi kan ha tålamod och tillit till varandra, och förståelse för att detta är en extraordinär situation, så kan svensk skola gå stärkt ur den här krisen”, skriver Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. 

Stora delar av svensk skola går över till distans- och fjärrundervisning. Till alla elever, föräldrar, lärare, skolledare och skolhuvudmän i hela Sverige vill den svenska edtechbranschen säga två saker:

Det första: Digital undervisning i stor skala är möjligt – vi kommer att klara det.

Det andra: Vi som arbetar med att leverera de tekniska lösningar som behövs för att bedriva digital undervisning kommer göra allt vi kan för att det ska fungera så bra som möjligt. Varje dag, fram till att den här samhällskrisen är över.

Men vi vill också säga en tredje sak, och det är att vi behöver ha beredskap för att de kommande veckorna inte kommer att bli enkla.

Räknar vi in även grundskolorna kan närmare två miljoner barn, elever och studenter behöva studera hemifrån. Att så många på samma gång går över till distans- och fjärrundervisning ställer enorma krav.

  • På oss som leverantörer, och den tekniska kapaciteten i våra produkter och tjänster. På att det finns rätt tekniska förutsättningar för lärare och elever.
  • På att eleverna har en tillräcklig och driftsäker bredbandsuppkoppling hemma, och att de vet hur olika programvaror ska användas.
  • På att det finns stöd för lärarna i hur de bäst bedriver undervisningen.
  • På att skolorna får tid på sig att sätta upp de rutiner de behöver för att organisera för hemundervisning – analog som digital.

Det säger sig självt att problem kommer uppstå längs vägen. Ibland stora, ibland små. Då måste vi arbeta tillsammans för att lösa dem, och lita på att alla gör sitt bästa under de förutsättningar som råder. Vi behöver ha tålamod, vara flexibla och hitta vägar framåt tillsammans.

Medlemsföretagen i Swedish Edtech Industry har beredskap, och har i flera veckor arbetat med en rad åtgärder för att underlätta skolsystemets omställning:

  • Förstärkt supportkapacitet och utökad teknisk kapacitet, till exempel kraftfullare servrar.
  • Många medlemsföretag erbjuder sina digitala tjänster kostnadsfritt terminen ut och arbetar hårt för att hjälpa och installera alla nya användare. På vissa håll arbetar personalen i skift för att möta behoven.
  • Produktion av filmer, guider och instruktioner som ett stöd för lärare som ska undervisa online.

Vår bedömning är att edtechföretagen kommer kunna möta behoven och leverera sina tjänster, men det kommer vara problem med nätuppkoppling och tillgång till tjänsterna. Det skapas ett enormt tryck på kapaciteten när så många ska använda digitala plattformar hela dagen istället för att logga in någon gång då och då.

Många edtechföretag är små. Sex av tio företag har färre än tio anställda. Ett typiskt medlemsföretag har 17 anställda och levererar till runt 70 kommuner. Det är lätt att räkna ut att en supportavdelning med en handfull medarbetare är sårbar för att någon blir sjuk eller får sjuka anhöriga.

Vi i edtechbranschen kommer göra allt i vår makt för att Sverige ska ta sig igenom den tid som ligger framför oss

Många edtechföretag har också små eller inga ekonomiska marginaler. De har ofta affärsmodeller som bygger på att lärarna inte använder digitala verktyg i all undervisning och på varje lektion. När det nu förändras påverkas företagens förutsättningar. De kan få mångdubbelt större kostnader men inte högre intäkter. De måste snabbt skala upp tjänster och stödfunktioner som efter krisen är över behöver skalas ner igen. Om situationen blir långvarig, kommer de ha svårt att klara sig och riskeras slås ut. Trots att de behövs mer än någonsin.

Vi i edtechbranschen kommer göra allt i vår makt för att Sverige ska ta sig igenom den tid som ligger framför oss, och för att Sveriges alla skolelever ska ha förutsättningar att lära sig med de möjligheter digitalisering nu ger.

Lärarna har en enorm uppgift framför sig, och vi behöver ha stor förståelse för deras situation. Om vi kan ha tålamod och tillit till varandra, och förståelse för att detta är en extraordinär situation, så kan svensk skola gå stärkt ur den här krisen.

Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons