afghanistan
Debatt

”Vi behöver de utvisningshotade ungdomarna”

Debatt Att göra oss av med ungdomar som redan kommit en bra bit på vägen med språkinlärningen, etablerat ett stort nätverk och efter bästa förmåga integrerats i det svenska samhället är ett oerhört slöseri, skriver lärare och företrädare för uppropet ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar”.

Regeringen och Migrationsverket är i full gång att utvisa merparten av de cirka 23 000 ensamkommande med afghansk bakgrund som registrerats som barn vid ankomsten. Ett fåtal kommer att kunna använda sig av ”gymnasielagen”.

Vi finner detta kontraproduktivt. De investeringar som gjorts i dessa ungdomar kan tas till vara på en växande arbetsmarknad. Detta skulle gynna såväl industrin som äldreomsorgen.

Våra beräkningar visar att av de som vid ankomsten registrerats som ensamkommande barn och som fick beslut under 2016 är det 38 procent som fått bifall, det vill säga vanligen tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. När de fyller 18 år är de ”vuxna” och ska utvisas då de inte anses ha skyddsskäl.

Den reella siffran för bifall kommer då att sjunka rejält.

För en 18-åring född och uppvuxen i Sverige har samhället haft kostnader i storleksordningen 3 miljoner kronor genom föräldraförsäkring, förskola och skola, hälso- och sjukvård samt familjens utgifter.

Det betyder att en 18-åring flykting från t.ex. Afghanistan kan kosta samhället 3 miljoner i inskolningskostnader innan han är uppe i kostnaden för en svenskfödd 18-åring.

I de fall Migrationsverket inte accepterar ungdomens uppgivna ålder och inte anser att asylskäl finns ökar kostnaderna kraftigt för utredningar, domstolsförfarande, utvisningar, tvångsdeporteringar mm.

De indirekta kostnaderna är ännu större: dels är den investering som gjorts under flera år bortkastad, dels har asylpolitiken slitit på alla dem som på olika sätt arbetat med mottagandet av ungdomarna. Hos många har tilliten till samhällets förmåga att värna om de svagaste och mest utsatta allvarligt rubbats.

Om flyktingarna ger en positiv eller negativ effekt på de offentliga finanserna är i hög grad en fråga om integrationen på arbetsmarknaden. Integrationen på arbetsmarknaden är något som vi kan påverka och kan påskynda genom politiska beslut. Att alla flyktingungdomar får utbildning i grundskola och yrkesutbildning är en bra början på integrationen.

Industrin skriker efter arbetskraft. Bristen på arbetskraft hindrar Volvo från att växa. En anledning är att färre unga söker sig till industriprogrammen. Äldrevården står för stora utmaningar de kommande tjugo åren då den stora kullen fyrtiotalister blir mycket gamla.

Sverige behöver, enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, under lång tid ett årligt invandringstillskott av 64 000 människor i arbetsför ålder. Regeringens proposition 2016/17:133 har titeln ”Det föds helt enkelt för få för att vi ska klara oss utan invandring.”

Ungdomskullarna kring år 2000 var extra små (se diagram). De ensamkommande barnen och ungdomar är födda just de åren. Jämfört med behoven av arbetskraft är de en liten skara – 2 på 1000 innevånare.

I flera län påpekar man att man är direkt beroende av att behålla de flyktingar som kommit dit för att klara behovet av arbetskraft.

Att i detta läge göra oss av med ungdomar som redan kommit en bra bit på vägen med språkinlärningen, etablerat ett stort nätverk och efter bästa förmåga integrerats i det svenska samhället är ett oerhört slöseri.

Stoppa utvisningarna nu och gör inte ungdomarna till flyktingar i sitt forna hemland en gång till!

Medlemmar ur arbetsgruppen för uppropet ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar”.

Björn Mellquist, lärare, god man

Katarina Nyberg, journalist, god man

Frans Schlyter, senior utredare inom kriminalvården, god man

Jan Stattin, fil.dr, lärare för nyanlända ungdomar

Karin Fridell Anter, arkitekt, docent, god man

Mats Eliasson, överläkare, professor i medicin, god man

Bertil Hagström, allmänläkare, med dr

Meta Wiborgh, distriktsläkare, god man

Ingrid Eckerman, allmänläkare, chefredaktör

Kommentera