Slutreplik

”Vi behöver pedagogiska bibliotekarier”

DEBATT Astrid Deppert vill lägga betoningen på SKOLbibliotek. Jag vänder hellre på det. Det räcker inte med biblioteksintresserade pedagoger i skolbiblioteken. Vi behöver pedagogiska bibliotekarier. Med betoning på bibliotekarie, skriver skolbibliotekarien Memme Chatfield i en replik.

Finns behovet av att vara pedagogisk när en jobbar i skolbibliotek? Absolut. Men att skolbiblioteken får bibliotekskompetent bemanning är extremt viktigt. Att lämna det fritt till rektorer att bestämma kring funktionen skolbibliotek är ohållbart. Det finns många fantastiska rektorer men de betyder inte att de nödvändigtvis vet vad bra skolbiblioteksverksamhet är. Det finns en särskild kompetens och ett särskilt intresse hos just bibliotekarier som är den drivande kraft som behövs på skolbiblioteken. Min erfarenhet och fulla övertygelse är att biblioteket riskerar bli en lokal med böcker om den kompetensen försvinner.

Jag är skolbibliotekarie för grundskolan och visst fanns mycket att önska av utbildningen när jag gick för ca 5 år sedan. Inte minst det praktiska lös med sin frånvaro. Ändå använder jag enormt mycket av det jag lärde mig inte minst för att förstå HUR eleverna tar till sig information och hur jag kan leda dem när de utvecklar sin förmåga att söka och ta in information och tänka källkritiskt, från de tidiga årens ”Men varför är det så?” till 9ans kontrollerade granskningar av källor och information. Det är bibliotekariespecifik kunskap.

Jag förstår att det finns en frustration kring att vi skolbibliotekarier hamnar i kläm. Att det inte alltid är helt självklart vad vi gör och hur mycket vi gör. Att vi måste slita och bråka oss in i verksamhet och att vi inte alltid får den plats vi förtjänar. Visst skulle det vara skönt om skolbiblioteken alltid var en självklar del av skolan. Vad jag inte förstår är hur lösningen kan vara att vi, skolbibliotekarierna, inte ska finnas där alls? Att vår funktion ska försvinna till förmån för en lärare? Jag har häcken full och det är kämpigt att klämma sig in i verksamhet när jag kommer utifrån som bibliotekarie. Men målet, att ha en bibliotekarie som är en del av skolans verksamhet och kan finnas där med sin särskilda kompetens och guida eleverna bland böcker och i informationssökning och källkritik i alla ämnen, är väl ändå inte problemet?

Att ha utbildade bibliotekarier på skolbiblioteken är heller inte ett hinder för att biblioteket ska vara en självklar del av skolans verksamhet. Jag har turen att jobba på en skola där tidigare bibliotekarien jobbat hårt för att biblioteket ska bli en del av verksamheten. Jag är med precis överallt och hela tiden och min kompetens uppskattas och nyttjas. Jag förstår att alla inte har det så lyxigt men det måste ändå finnas som mål. Vår kompetens som bibliotekarier går inte att byta ut hur som helst och jag finner det extremt provocerande att påstå det.

Vi måste värna om vår kompetens. Vi måste envisas med att låta bibliotekskompetenta personer ta plats i skolbiblioteken. Annars riskerar vi att skolbibliotekens funktion sugs in i skolans övriga verksamhet och körs över av tidsbrist, personalbrist, behov av fritidslokaler och läxläsning och kanske kan du vara vikarie idag istället? Och vips har vi ett skolbibliotek som är ett rum bland skolans övriga rum men med böcker längs väggarna.
Astrid Deppert vill lägga betoningen på SKOLbibliotek. Jag vänder hellre på det. Det räcker inte med biblioteksintresserade pedagoger i skolbiblioteken. Vi behöver pedagogiska bibliotekarier. Med betoning på bibliotekarie.

Av Memme Chatfield
Bibliotekarie Träkvista skola och SBC
Ekerö i västra Stockholm

Kommentera