elever_1
Debatt

”Vi behöver skynda oss att hjälpa alla barn att må bra”

Barn och unga mår allt sämre. Utan en välfungerande organisation i elevhälsan faller elever mellan stolarna, skolan missar elever som behöver särskilt stöd, lärare känner sig hjälplösa, skriver My Lindén, utbildad beteendevetare och specialpedagog.

Barn och unga mår allt sämre. Erfarenhet visar att skolan ofta är en stor bidragande orsak till det dåliga måendet. Forskning menar att barn idag bär på för mycket stress. Vi vet att negativ stress leder till ett långsiktigt dåligt mående och försämrad hälsa på många plan (Källa: Folkhälsomyndighetens forskning om skolbarns hälsovanor).

Hur får vi barn att må bra och lyckas i skolan? Självfallet måste det finnas bra lärare på våra skolor. Ledningen är också viktig.
Men minst lika viktigt är det att skolan har en välfungerande elevhälsa. Elevhälsan har varit i skymundan i många år, det har inte varit ett prioriterat område.

När jag började som specialpedagog för cirkaa sju år sedan satt jag inklämd med elever i en ”skrubb” och det var egentligen ingen som brydde sig särskilt mycket om mitt arbete. Det handlade mer om att skolan skulle kunna säga ”att det fanns en specialpedagog”.

De senaste åren har lyckligtvis fokus kring elevhälsan ökat. Man har förstått betydelsen och effekterna av elevhälsan, även på statlig nivå. Under 2012-2015 fanns ett statligt bidrag att söka för att utöka tjänsterna inom elevhälsan. Elevhälsan behöver vara ett stadigt team, med tillgängliga vuxna under elevtid. Viktigast är dock hur organisationen och strukturen kring elevhälsan ser ut på skolan. Det spelar ingen roll hur många personer som är anställda inom elevhälsan, om inte organisationen fungerar på alla plan.

Utan en välfungerande organisation i elevhälsan faller elever mellan stolarna, skolan missar elever som behöver särskilt stöd, lärare känner sig hjälplösa och elevhälsans förebyggande arbete brukar vara svårt att få till på ett strukturerat sätt.

Min förhoppning är att regeringen väldigt snart inser och förstår att skolorna behöver en större insats än pengar för att utöka tjänsterna inom elevhälsan. Det behövs konkret hjälp och stöd i att organisera elevhälsans arbete på plats på skolorna.

Då får vi fler barn som mår bra och lyckas i skolan. Och så småningom också bättre skolor i Sverige.

My Lindén

utbildad beteendevetare, specialpedagog, coach och samtalsrådgivare. Arbetat som tf rektor och bitr. rektor i flera år.

Kommentera