Tips

”Vi får många frågor om bedömning”

Specialpedagogiska Skolmyndigheten bjöd in till webbseminarium om betyg, bedömning och elever med funktionsnedsättning. Nu finns seminariet tillgängligt på webben. 

Webbseminarium

Här hittar du alla SPSM:s
webbseminarier

Den aktuella filmen heter ”Lärares verkytg i bedömningsprocessen”. 

I början av mars anordnade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tillsammans med Skolverket och Skolinspektionen ett webbseminarium på temat ”Lärares verktyg i bedömningsprocessen”. Nu finns seminariet tillgängligt på SPSM:s hemsida.

– Vi som jobbar som rådigvare får många frågor om betyg och bedömning när det gäller elever med funktionsnedsättning, elever med kunskaper som är svåra att bedöma. Det finns en frustration och en osäkerhet och man upplever att det är svårt att använda sig av de skrivningar som finns, säger Anna Sjölander, rådgivare hos SPSM om bakgrunden till seminariet.

Hon berättar att man ville ha med alla tre skolmyndigheternas perspektiv vid seminariet eftersom de kan svara på olika saker. Under webbseminariet utgick man från en fallbeskrivning. Det handlade om en elev i årskurs nio med många icke godkända betyg från åttan, hög frånvaro och annan problematik.

– Under webbseminariet samtalade deltagarna om fallet ur tre perspektiv. Bedömningsformer, extra anpassningar och undantagsbestämmelsen. De olika myndigheterna svarade för sitt expertisområde.

Men man utgår inte från en given diagnos på eleven

– Alla elever med samma diagnos har inte samma behov, det viktiga är att tänka: hur kan jag hjälpa den här eleven. Och på SPSM jobbar vi inte bara med elever med diagnos utan med alla elever som stöter på svårigheter i sitt lärande.

– Syftet med det här seminariet var att synliggöra den ibland komplexa situation som rektor och lärare ställs inför. Vi vill också belysa dilemman och möjligheter när det gäller att bedöma kunskaperna hos elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, berättar Anna Sjölander.

Hela webbseminariet finns att ta del av på SPSM:s hemsida.

Kommentera