farid_nolen_web
Foto: Mårten Färlin
Mathivation

”Vi gör elever till aktörer”

Genom att låta elever lära elever kan motivation ökas och kulturen kring ett ämne som matematik förändras, menar Farid Nolen, som grundade Mathivation.

Mathivation är ett projekt som ska öka elevers motivation till att studera matematik, som används på flera skolor i landet. På ett seminarium under Almedalsveckan berättar grundaren Farid Nolen hur elevers lärande av varandra kan få stora effekter.

– Vi jobbar med att ge eleverna riktiga uppdrag. De går från att vara passiva mottagare till aktörer som kan påverka och förändra.  

Metoden innebär att till exempel låta elever från klass åtta och nio hålla en inspirerande föreläsning för sjundeklassare. Efteråt får sjundeklassarna frågan om de vill göra detsamma i områdets mellanstadieskolor.

– Andelen som svarar ja brukar landa mellan 30–70 procent. Sedan tränar man upp eleverna, innan de åker ut och håller i egna lektioner.

Matematiken får på sätt nya ansikten.

Jørgen Sjaastad är senior forskare på Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning. Han har forskat om förebilder och mentorer – och resultaten visar att koncept där elever och studenter själva tar den rollen är framgångsrika.

– Ungdomarna frågar sig inte längre vad de ska bli när de blir stor, utan snarare vem de ska vara. Personlighet och självbild är avgörande, säger han och menar att förebilder som visar vem man kan bli samt vägledande mentorer kan ge stora effekter.

– Min empiri visar att personlig vägledning från en mentor kan leda till högre prestationer än normalt.

Närvarande vid seminariet är bland annat även utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och Emil Gustavsson, ordförande för Sveriges Elevkårer.

– Det ökade samhällsengagemanget i fråga om skolan är positivt. Näringsliv, fackföreningar och föreningsliv har tagit klivet in i skolan och förstår allt mer att en väl fungerande skola är viktigt för deras respektive områden, säger Gustav Fridolin.

Enligt honom bör staten titta på hur man kan understödja projekt som Mathivation.

– Vi sitter just nu och går igenom skogen av statsbidrag som vräkts över svensk skola. Dessa är svåra för många skolor att ta del av för att de är för krångliga att genomföra. Vi vill öppna upp dem och se till att de handlar mer om målet än väldigt styrda genomförandeformer, men menar också att mer tid är avgörande för att lärarna ska kunna arbeta med den typen av projekt.

Emil Gustavsson poängterar att privata initiativ som Mathivation aldrig kan ersätta lärarna.

– Jag tror att man kan jobba med elever som lär elever. Mathivation är ett projekt som engagerar. Metodik med krafter utifrån har potential och kan användas, men aldrig ersätta eller förminska lärarens roll. Man ska inte glömma att skolan är en myndighet som ska vara statlig, säger han.

Kommentera