anna_ekstrom_klassrum

Anna Ekström, (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Replik

”Vi gör om utan hafs och slarv”

Replik. Regeringen tar fusket på allvar, därför reformerar vi provsystemet utan hafs och slarv, skriver gymnasieminister Anna Ekström i en replik på Skolvärlden debatt.

Camilla Waltersson-Grönwall levererar hårda anklagelser utan faktagrund. För mig är det ingen nyhet att fusk förekommer. Min ståndpunkt är klar. Det är aldrig någonsin acceptabelt att fuska. Skolverkets föreskrifter är mycket tydliga om hur proven ska genomföras för att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet.

Frågan om de nationella provens tillförlitlighet och att begränsa fusk står högt på regeringens dagordning. Problemet med fusk är inte enbart att det ger oförtjänta fördelar för de som ägnar sig åt det, det misstänkliggör alla som sköter sig – alla elever som noggrant pluggar och alla de många, många lärare som arbetar stenhårt för att sätta rättvisa och korrekta betyg. Goda resultat och betyg ska förtjänas.

Camilla Waltersson-Grönwall verkar tro att allt fusk och alla säkerhetsproblem som genom ett trollslag försvinner med digitalisering och extern rättning, men verkligheten är den att med digitalisering kommer andra problem, till exempel att proven sprids i förväg.

Från läktaren kan det förefalla enkelt att kräva att allt ska ske snabbt. För mig är svensk skolas utveckling ett maraton, inte ett 100-meterslopp. Jag vet att reformer måste förberedas grundligt, inte stressas fram. Ordning och reda i skolan kräver ordning och reda i förändringar av skolan.

På Utbildningsdepartementet arbetar vi därför intensivt med att bereda de förslag som utredningen om ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning har kommit med. Vi har fått en mängd remissynpunkter som vi nu tar ställning till. Bland dem finns Skolverket – en tung remissinstans på det här området – som har angett att ”Vår samlade bedömning är emellertid att det inte kommer att vara möjligt att alla prov är digitaliserade till år 2022, men väl i de ämnen och de delar där det är särskilt lämpligt med hänsyn till kurs- och ämnesplaner.”  Det ger en fingervisning om frågans komplexitet.

Skolverket arbetar redan med ett förberedande uppdrag för att digitalisera proven och regeringen planerar att lägga en proposition i slutet av sommaren. Vad gäller när det nya systemet ska vara genomfört har utredaren föreslagit ett stegvist införande under perioden 2018–2022. Exempel från andra länder, som har skyndat för snabbt, avskräcker oss från ett hafsverk. Det viktigaste för mig, i alla förändringsförslag jag lägger fram, är att det ska fungera på skolan, i klassrummet och vara ett gott stöd för lärarna.

Anna Ekström, (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister 

Kommentera