Skolpolitik

”Vi har länge krävt breda lösningar”

Utbildningsdepartementets ministrar vill arbeta för breda uppgörelser även inom skolpolitiken, skriver de på DN Debatt.
​– Skolan behöver breda överenskommelser som är hållbara över tid, kommenterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) och ministern för högre utbildning och forskning Heléne Hellmark Knutsson (S) ser en möjlighet till breda lösningar även inom skolpolitiken efter decemberöverenskommelsen. Ministrarna klargör att de kommer att arbeta för sådana uppgörelser, som även ska vara förankrade i forskning och bland anställda i skolan.

”Skolans styrdokument bör inte målas om varje gång det byts färg på regeringen”, skriver de på DN Debatt.

Ministrarna konstaterar att det växt fram en blocköverskridande enighet om ökade investeringar i skolan till bland annat fler anställda i skolans tidiga år och ökade resurser till skolor med särskilt tuffa utmaningar.

Bo Jansson är positiv till större samarbete inom skolpolitiken.

– Vi har länge krävt breda lösningar i skolpolitiken. Det är viktigt att stärka statens ansvar och ge lärarna större inflytande, säger han.

Lärarnas Riksförbund hoppas nu på breda överenskommelser som innebär att staten tar ett större nationellt ansvar för förbättrade elevresultat i skolan. I en tidigare undersökning från förbundet uppgav åtta av tio lärare att staten borde ta ett huvudansvar för skolan, och i en undersökning från Sveriges skolledarförbund vill nio av tio skolledare att staten ska ta ett större ansvar för skolans finansiering och styrning.

– Lärare och skolledare är överens. Nu gäller det att också politikerna kommer överens. Ett första steg kan bli den statliga satsningen på höjda lärarlöner som aviserats till nästa år. En bred överenskommelse om detta kan visa att partierna kan enas om en kombination av karriärtjänster och breda lönesatsningar, säger Bo Jansson.

Kommentera