kognitiva_hjalpmedel_linnea

Linnea Lindquist är rektor på Hammarkullsskolan och en av initiativtagarna bakom Skolledarupproret.

Replik

Vi har inte råd att följa skollagen – därför måste vi prioritera

Replik "Många rektorer har inte råd med varken speciallärare eller specialpedagog. Vi har inte resurser för att köpa in läromedel eller pedagogiskt lektionsmaterial. Då är det inte konstigt att rektorer inte budgeterar och köper in kognitiva hjälpmedel trots att vi vet att det behövs", skriver rektorn Linnea Lindquist i en replik till Abilias vd. 

Företaget Abilia har låtit Novus göra en undersökning bland Sveriges rektorer kring hur mycket rektorer budgeterar för kognitiva hjälpmedel. Undersökningen visade att en tredjedel av de tillfrågade rektorerna inte budgeterar för kognitiva hjälpmedel.

Jag välkomnar alla initiativ som uppmärksammar konsekvenserna av kommunernas nedskärningar i skolorna. Det är viktigt att fler pratar om vad bristen på resurser får för konsekvenser.

Många rektorer har så snäva budgetramar att de inte har råd med en legitimerad lärare per klass/ämne. Många rektorer har inte råd med varken speciallärare eller specialpedagog. Många rektorer har inte resurser för att köpa in läromedel eller pedagogiskt lektionsmaterial.
Så ser det tyvärr ut i Sverige. Då är det inte konstigt att rektorer inte budgeterar och köper in kognitiva hjälpmedel trots att vi vet att det behövs.

Rektorer har inte resurser nog för att kunna följa skollagen i sin helhet. Det gör att vi måste prioritera.

Vi vet att elever skulle behöva kognitiva hjälpmedel, vi vet att vi har elever som skulle behöva specialpedagogiskt stöd och vi vet att vi har elever som skulle må mycket bättre om de hade stöd av ett ”hjälp-jag” under skoldagen.
Tyvärr skjuter inte huvudmännen till de resurser vi behöver för att det ska vara möjligt att uppnå statens krav på skolan och de behov vi ser i våra skolor.

Det är precis detta som leder till stress hos Sveriges rektorer, samvetsstressen över att se behoven men inte kunna göra något åt dem. Jag har bett min förvaltning ordna ett bibliotek för kognitiva hjälpmedel som skolor kan låna hjälpmedel ifrån när de inte har råd att köpa egna. Det kan vara ett sätt att ge fler elever stöd i form av hjälpmedel när vi delar på dem.

Jag har därför en uppmaning till dig, Tove Christiansson. Prata med Sveriges huvudmän och påtala vad konsekvenserna blir när kommun efter kommun gör nedskärningar i skolan. Berätta för dem att de nedskärningar de genomför leder till att rektor inte kan följa skollagen. Berätta också vad det gör med eleverna och vad de får för konsekvenser när inte eleverna får det stöd och de hjälpmedel de har rätt till.

Vi rektorer pratar med våra chefer och huvudmän om detta i alla sammanhang vi kan, vi skriver risk och konsekvensbedömningar och vi är tydliga med att med denna budget kan vi inte följa skollagen. Vi berättar vad konsekvenserna blir för eleverna. Nedskärningarna genomförs ändå.

Det är bra om fler påtalar vilka konsekvenser nedskärningarna i skolan får. Jag välkomnar det.

Linnea Lindquist, rektor Hammarkullsskolan och initiativtagare Skolledarupproret

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera