Annons
Företrädare för Drottning Blanka gymnasiet känner inte igen sig i debatten kring friskolor. Foto: Drottning Blanka gymnasiet

”Vi jobbar i friskola och är stolta över det”

Publicerad 5 februari 2021

Relaterat

”Vår drivkraft är att göra bra skola för våra elever. Så som debatten sett ut senaste tiden kan man dessvärre tro något annat”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Friskolors vara eller inte vara diskuteras med jämna mellanrum. Självklart ska förutsättningarna för att ge landets elever bästa möjliga skola diskuteras med målet att alla ska få en bra skola. Men att friskolor blir så hårt kritiserade är något som bekymrar oss. Vi känner helt enkelt inte igen oss när friskolor debatteras och vill rikta ljuset mot det arbete som våra rektorer, lärare och elever uträttar i våra skolor.

Idag går nära 100 000 gymnasieelever i Sverige på en fristående gymnasieskola, vilket motsvarar var fjärde elev. Självklart ser det olika ut i olika friskolor, en del är stora andra små, några nischade andra har ett brett uppdrag. Vi arbetar inom Drottning Blanka som är en del av Academedia, och har 27 gymnasieskolor på 23 orter runt om i landet. Våra 7 000 elever läser allt från ekonomi, juridik, internationella relationer till kriminologi, barn- och fritid, hälsa- omsorg eller frisör.

Men varför har vi varit så tysta när debatten pågår för fullt om våra och andra friskolor? En anledning är att vi inte känner igen oss i beskrivningen som ges av de som debatterar. Därför har steget att ta till orda i det offentliga rummet känts långt. De som är kritiska menar till exempel ofta att vi har elever som är mindre resurskrävande än kommunala skolor och att vi inte lever upp till de krav som ställs på oss. Det är inte sant. Vi vet vilka utmaningar våra rektorer och medarbetare ställs inför. Vi vet att bilden som målas upp inte stämmer och är stolta över det arbete som utförs dagligen på våra skolor. 

Vi påstår inte att vi är bäst, utan vill självklart utvecklas och lära oss bli bättre.

I debatten hävdas inte sällan att fristående skolor mest har elever med goda förutsättningar för att klara sina studier. Det är inte sant. Vi har fler elever än rikssnittet som kommer från hem där man saknar eftergymnasial utbildning och fler elever som är utlandsfödda. Varför pratar man inte om det?

Vår verksamhet är väl fungerande och vi har fantastiska engagerade skolledare och lärare. Kvaliteten på skolorna är drivande i våra prioriteringar. En bärande del är vårt systematiska kvalitetsarbete där vi regelbundet följer upp elevernas resultat. Oavsett förutsättningar ska eleverna ha samma möjlighet att skapa en god framtid. Här är vi på Drottning Blanka med och bidrar till att skapa ett rättvisare samhälle där elever med utmaningar kan välja att ta sig från ett bostadsområde med stora socioekonomiska utmaningar till en skola där de får möjlighet att få den utbildning de drömmer om. 

Academedia-koncernen har ibland ifrågasatts i debatten. Vi vill framhålla att det är en fördel för oss att vara del av en stor organisation som har kraft och en övergripande organisation inom juridik, ekonomi, HR, IT, pedagogik och vissa delar av elevhälsa. På det sättet blir det effektivt och rättssäkert i alla led. Det här gör att vi kan lägga kraft på undervisningen, det vill säga eleverna.

Självklart kan vi inte bära ansvar för att andra fristående aktörer agerar korrekt i alla lägen, lika lite som en kommunalt anställd ska försvara alla kommunala huvudmäns agerande. Vi ansvarar för vår verksamhet och arbetar hårt för att följa lagar och förordningar som styr samtliga skolor oavsett huvudman. Här har vi samma förutsättningar som de flesta andra skolor med andra huvudmän. Vi har utmaningar och förbättringsområden precis som alla andra. Vi påstår inte att vi är bäst, utan vill självklart utvecklas och lära oss bli bättre. Här är alla skolor är viktiga för att driva skolutveckling, oavsett huvudman och vi kan lära av varandra.

Vår drivkraft är att göra bra skola för våra elever. Så som debatten sett ut senaste tiden kan man dessvärre tro något annat. Självklart måste vi göra ett bra arbete. Att tro något annat om alla oss som arbetar inom friskola är att tro helt fel. Vi är stolta över vårt arbete inom friskola och vet att vi gör skillnad för eleverna.

Malin Bergland, utbildningsdirektör 

Ann-Marie Viiala, kvalitets- och utvecklingsansvarig 

Jens Levin, skolchef

Anne Engardt, skolchef

Drottning Blanka Gymnasiet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Corona i skolan: Pressat läge efter stort personalbortfall

Corona

Tio medarbetare på Bredaredskolan har insjuknat, flera i Covid-19. 

Annons
Annons

LR: Även mellanstadiet ska kunna övergå till distans

Corona

Facket öppet för distansundervisning i tidigare årskurser: ”Men det är en väldigt komplicerad fråga”.

Annons

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Politik

SD: Lärare och elever ska bara prata svenska i skolan

Politik

”I skolan ska svenska språket vara det talade språket.”

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons