”Vi kräver krafttag mot lässvårigheter i den svenska skolan”

En fjärdedel av alla vuxna uppnår inte nivån för godkänt i läsförståelse. Nu krävs krafttag mot alla former av lässvårigheter i skolan, skriver Centrum för lättläst på DN Debatt i dag.

Centrum för lättläst stödjer de senaste dagarnas debattörer (dn.se 8, 11 och 13 januari) som belyst dyslektikernas problem i skolan.

”Dessutom visar den senaste internationella läsförståelse-undersökningen, PISA, ett försämrat resultat hos svenska elever, särskilt bland redan svaga läsare. Utvecklingen pekar alltså på att allt fler elever läser sämre, samtidigt som få elever faktiskt får den hjälp som de behöver”, skriver direktör Bror Tronbacke.

I debattartikeln lyfter också den statligt stödda stiftelsen fram fler aspekter. Faktorer som social miljö (ovana vid läsning), annat modersmål än svenska, och koncentrationssvårigheter inverkar också på läsförståelsen.

Centrum för lättläst ger några förslag till åtgärder som kan bromsa den negativa utvecklingen: ”Lärare måste få stöd och utbildning så att de kan identifiera elever med lässvårigheter. Lärare måste också veta hur elever kan få hjälp att klara sin utbildning trots lässvårigheter. Kunskaper om pedagogiska insatser för elever med lässvårigheter borde vara en naturlig del i lärarutbildningen”.

Vidare kräver man att varje skola ska hysa bibliotek där personalen har kunskaper om lässvårigheter och där utbudet av lättlästa böcker är stort.

”Det behövs nu ett krafttag mot alla former av lässvårigheter i skolan. Det ska vara möjligt att både lyssna och läsa utifrån sina egna förutsättningar. Förmågan att kunna läsa påverkar elevers möjligheter i skolan, och det påverkar möjligheterna till fortsatt utbildning och delaktighet under hela livet”, skriver Bror Tronbacke.

Lars Öhman

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm